Vánoční koncert sboru Sedmikráska v kostele.

Letošní vánoční koncert pěveckého sboru Sedmikráska pod vedením Olgy Kretíkové se uskutečnil v kostele Panny Marie Královny míru. Zažili jsme kouzelnou vánoční atmosféru, děti byly úžasné, zazpívaly dětské písně i vánoční koledy, zatančily, zahrály na Orffovy nástroje, ale hlavně nás potěšily svým nadšením předat vše, co se naučily, co možná nejlépe. Na závěr koncertu jsme se sešli v hlavní lodi kostela a společně s druhým dětským pěveckým sborem, sborem Zvonek při ZŠ Meteorologická, jsme zazpívali dvojhlasně Den přeslavný. Nechyběla ani společná vánoční hymna Narodil se Kristus Pán v podání všech zúčastněných.