Začali jsme lednovou výuku – učivo.

ČJ – začali jsme Dělení souhlásek. Učeb. po str. 57/cv.2. Za DÚ na příští týden: Naučit se vyjmenovat tvrdé a měkké souhlásky zpaměti.

M – po str. 18 (včetně), někdo dokončuje poslední cvičení 18/4 doma + DÚ 58/cv. 1, 2. Trénujeme načítání čísel 2,3,4,5,6 (úkoly typu: Kolik je sečtených pět šestek?,…)

PRV – začali jsme téma Člověk, části těla (základní rozdělení)

Výchovy – TV jezdíme/chodíme do KJ. Na úterý úkol na PČ: přinést krabičku ve tvaru krychle (nejlépe papírovou od krému, čaje, sušenek apod.), velikost tak, abychom ji pak ve škole mohli „obléknout“ z papírů max. velikosti A3. Krabičky možno nosit už od počátku týdne, kdo má více krabiček, může přinést, budeme rádi (ne všichni doma našli).

Všem rodičům a jejich rodinám přeji úspěšný a šťastný nový rok 2019. O.K.