Leden v 5.třídě

V lednu nás čekají v ČJ – přídavná jména, v M – velká čísla nad 1 000 000 a začneme desetinná čísla, geometrie se zaměří na konstrukci čtverce, obdélníka, výpočet obsahů i složitějších útvarů a převody jednotek obsahu, Př – Vesmír, Vl – dě – Národní obrození – krátkodobý projekt zařazený i do hodin Čj a Vv, Vl – ze – rozdělení Evropy , státy a jejich hlavní města, povrch Evropy + pokračujeme prezentacemi jednotlivých států v celoročním projektu Evropa nás baví ( slavnostní zakončení projektu je plánováno na konec března )

Důležité termíny a akce :

8. 1. út – změna v rozvrhu – místo Vl – dě bude Aj

9.1. st – test Př- půda

10.1. čt – pololetní prověrka Čj

15.1. út – test Vl -dě – začátky NO + rok 1848, referáty na významné osobnosti z období NO

16.1. st – pololetní prověrka M

17.1. čt – změna v rozvrhu – místo Aj bude Vl – dě – Národní obrození

22.1. út – pololetní klasifikační porada

23.1. st – preventivní program Vztahy ve třídě – Proxima Sociale

30.1. st – návštěva Planetária – Vesmír kolem nás ( po 1. vyuč.h. )

31.1. čt – předání pololetního vysvědčení

1.2. pá – pololetní prázdniny

6.2. st – focení na ročenku – prosím neplánujte na tento den výjezdy ani lékařské prohlídky