Ze života třídy – pohodový prosinec

Celý prosinec se nesl ve znamení pohody a těšení na blížící se nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. A užili jsme si to znamenitě, od zdobení vánočního stromečku až po rozbalování dárečků a závěrečnou vánoční diskotéku. 3.12. se naše škola stala hostitelem delegace studentů z partnerských zemí zapojených do projektu Edison. V rámci tohoto projektu se děti zábavnou formou dozvídají zajímavá fakta o zemích studentů, rozvíjejí přirozeně znalosti Aj a navazují kamarádské kontakty. Naši hosté byli příjemně překvapeni profesionálním vystoupením žáků naší školy, které proběhlo v anglickém jazyce. Studenti se aktivně zúčastnili výuky ve třídách a naučili naše děti novým poznatkům o své vlasti. V pátek žáci ve svých třídách prezentovali zajímavosti, které se vážou k jednotlivým státům – a to vše v anglickém jazyce. Tento příjemný týden byl slavnostně ukončen velkou show, na které nechyběli ani rodiče našich žáků. Doufáme, že si všichni zúčastnění hosté odnesli spoustu krásných vzpomínek na naší vlast a naše děti prostřednictvím navázaných kontaktů lépe pochopily, proč je Česko neodmyslitelnou součástí evropské civilizace. Následující týden proběhl ve škole již tradiční vánoční jarmark. Návštěvníci už při vstupu do školy nasáli pohodovou vánoční atmosféru. Ze školní jídelny, která se v tento den přeměnila na kavárničku, se linula vůně vánoček a koláčů, které pro návštěvníky připravily naše šikovné paní kuchařky. Rodiče a prarodiče si prohlédli slavnostně vyzdobené třídy a stánky, kde žáci vystavovali své výrobky, které vyrobili společně se svými učitelkami a rodiči. Bylo to příjemné a milé pozastavení v hektickém vánočním čase. Penízky utržené za prodej výrobků žáci vkládali do společné třídní kasičky. I díky finančním darům některých rodičů činí vybraná suma celkem 9 500 Kč. A jak s penězi naložíme? Divadlo, kino, zahradní párty- to jsou jen některé z návrhů našich žáků. Že jsme v předvánočním čase nemysleli jen na sebe, dokládá i výlet do lesního krmelce, který jsme absolvovali spolu s paní učitelkou Procházkovou. Odnesli jsme zvířátkům do krmelce spoustu dobrůtek. Ve fotogalerii naší třídy si můžete prohlédnout, jak nám to slušelo. Co více můžeme pro výchovu dětí udělat než je učit, aby podporovaly své bližní a potřebné? Největší radost je dávat. A o tom jsou přece Vánoce.

Předvánoční čas si 4.třída ZŠ s RvJ v Písnici, zpestřila návštěvou amerického centra. Americké centrum sídlí v budově Vratislavského paláce na Malé Straně v těsném sousedství americké ambasády.

Nádherná budova, vystavěná ve vznešeném klasicistním slohu, nás okouzlila na první pohled. Pan diplomat nás uvedl do útulného salónku, ze kterého dýchala vánoční atmosféra. A pak v uvolněném duchu začala přednáška o vánočních zvycích v Americe. Dozvěděli jsme se, proč sáně Santa Klause táhne zrovna devět sobů, proč ten první – Rudolf má červený nos, proč děti v Americe nechávají pro Santu sušenky a mléko, a mnoho dalšího. Také už víme, že tradiční vánoční jídlo v Americe je krocan a místo cukroví si pochutnávají na sušenkách „ cookies“. Na oplátku jsme panu diplomatovi zase přiblížili naše vánoční zvyky. Po společně zazpívané písničce „We wish you a merry Christmas“ jsme se odebrali do knihovny. Americká knihovna obsahuje více než tisíc titulů o amerických dějinách, politice, ekonomice a právu. Nás ale nejvíce zaujaly dětské časopisy od National Geography. Příjemná hodinka utekla jako voda. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v americké restauraci a dali si tradiční anglosaskou specialitu „Fish and chips“. Výlet se nám moc líbil a jistě si ho v budoucnu rádi zopakujeme.

 

Gabriela Kadidlová