Učivo do 11.1.

ČJ – probrány tvrdé souhlásky a gramatika y/ý po nich, příští týden začneme s měkkými. Sloh – připravujeme se na slohovou práci Popis zvířete. Příští týden dopíšeme koncepty a do konce týdne mi děti odevzdají načisto přepsané práce na dvojlistě (který dostanou v pondělí). Uč. po str. 61, Pí po str. 34. Psali jsme připravený diktát (4 krátké věty), známky naleznete v ŽK – tzn. po přípravě textu z učebnice, rozebrání gramatiky, tréninku a zapamatování gramatických problematik v něm děti píšou podle diktátu, následuje vlastní kontrola a odevzdání bez časového omezení – připravujeme se tak na „normální“ diktáty neznámého textu.

M – psali jsme prověrku ze sčítání a odčítání do 60. Většinou se dětem povedla. Komu ne, doporučuji nosit si s sebou do školy počítadlo, popř. mít dvě (jedno nechávat ve třídě, druhé doma pro domácí počítání) – žáci jsou informováni, kteří by to potřebovali nejvíce. Dokončili jsme v učeb. str.23/ cv. 2. Umíme již pomalu násobilku 2,3,4,5,6 (postupným načítáním), sčítáme a odčítáme již do 80.

AJ – umíme 6 nových slovíček z lekce „I am hungry“ ústní i psanou podobou. PS po str. 20, učeb. po str. 23.

PRV – probíráme Člověka (umíme již části těla, smysly, základní funkce orgánů, kostru, příští týden se budeme věnovat úrazům a nemocem), v učeb. po str. 28, PS po str. 21 + hlava člověka na str. 23.

TV – užili jsme si zimního počasí se sněhem, postavili sněhuláky, uspořádali koulovačku po cestě do KJ. Příští týden nezapomeňte cvičební úbor do KJ již ve středu 16.1. a po té i ve ČT 17.1. Ve středu máme jen 4 VH (ČJ, M, Tv, Tv).

Od 21. 1. máme nový rozvrh (změny se týkají jen ČT a Pá, konce vyučování souhlasí s I. pololetím).

Přeji hezký víkend, O.K.