Čtenářské dílny v první třídě nebudou.

Informace pro prvňáky přihlášené do čtenářského klubu:

Z důvodu velkého zájmu žáků o čtenářský klub, se druhé pololetí školního roku 2018/19 klub pro první třídy neotevře. Dílny čtení i práce s textem bude dále součástí hodin českého jazyka. Čtení knih a časopisů je možné také ve školní družině. K tomuto účelu je v družině zařízena knihovnička.

M. Rážová