Učivo do 18. 1.

ČJ – učeb. do str. 64, pí po str. 34. Dnes jsme měli čtenářskou dílnu, dětem se velmi povedla – známky mají zapsané v ŽK, stejně jako známku ze slohu Popis zvířete. Příští týden budeme trénovat zejména gramatiku psaní i/y po měkk. a tvrd. souhláskách.

M – po str. 26. Dnes si děti zapsaly známku ze sčítání a odčítání do 70 (ŽK). V pracovkách jsme tvořili nejen obleček na krychli (síť krychle), ale i jeviště.

PRV – Naše tělo, učeb. po str. 30, PS po str. 23, str. 22 mají na dopracování za DÚ.

AJ – učeb. po str. 24, PS po str. 21. Umíme vazbu „Do you like…?“ a všech 6 slovíček lekce písemnou i ústní formou. Prověření těchto znalostí bude v prověrce ve středu 23.1. (známka padne již do II. pololetí).

TV – tento týden jsme si tělocviky užili v KJ a příští týden budeme v KJ zase (bude mrznout), prosím na přechod ze školy do KJ přizpůsobit oblečení počasí, tj. teplé oblečení – chodíme alespoň jednu cestu pěšky. Od příštího týdne je TV v PÁTEK!!!

Od pondělka 21.1. se učíme podle nového rozvrhu – většina dětí je dostala vytištěné dnes, nemocní a ten, kdo odešel ihned po vyučování ho dostanou v pondělí. Rozvrh je napsán ve zprávě – viz níže. V pondělí 21.1. budeme mít Vv, VV, a pak program společnosti Proxima Sociale Vztahy ve třídě. Byla bych ráda, kdybychom se v pondělí ve třídě sešli všichni (pokud máte na pondělí nějaká vyšetření či jiné záležitosti s dětmi, které lze odložit, bude dobré je odložit na jindy). Děkuji.

V úterý se uzavírá klasifikace a průběžné známky z konce týdne již běží na II. pololetí. Přeji příjemný víkend, Vaše O.K.