Květnový výlet do Německa

Vážení rodiče,

rozdala jsem dětem všechny informace k jednodennímu výletu s CK Výuka jinak! , který se uskuteční 2.5. 2019 ( čtvrtek ). Vedoucí zájezdu je paní učitelka Jitka Tichá. Prosím pečlivě si je prostudujte. Pokud se rozhodnete pro účast Vašeho dítěte, prosím obratem pošlete vyplněnou závaznou přihlášku. Zároveň je třeba, aby děti měli platný pas popř. dětský občanský průkaz (cizinci i povolení k trvalému pobytu), který budeme s předstihem kontrolovat. Dále Vás prosíme o zaplacení částky 1 200 Kč do 5.2. 2019 na účet školy.

č.ú.  2500621187  / 2010

v.s.  číslo žáka v ŽK

zpráva pro příjemce :    TF 5 – N