Učivo do 25.1. a výhled na únor

ČJ – uč. po str. 68, Pí dokončená celá – 1. díl (ve středu vybírám ke kontrole posledního úkolu), PS po str. 17 (str. 1-9 je jen dobrovolná). Máme probrány měkké a tvrdé slabiky, jejich gramatiku opakujeme a trénujeme zejména v PS a psanou podobou v sešitě. Ve čtvrtek bude projektový den DV (dramatické výchovy) – literárně dramatická lekce, která bude prolínat předměty zejména ČJ (čtení s porozuměním, zážitková četba, vlastní prožitky), PRV, HV (rytmus, prožitek, pohyb v souladu s hudbou, pantomima), průřezová témata (OSV,…). Na konci dne, poslední vyučovací hodinu budeme rozdávat pololetní vysvědčení.

Dlouhodobé úkoly z ČJ:

  1. Vybrat si báseň na recitační soutěž Lipový květ (recitace z paměti, minimálně 12 veršů) – výběr nechat schválit paní učitelkou do vysvědčení (31.1.), naučit se báseň do 6.2. Ve středu 6.2. proběhne třídní kolo soutěže. Školní kolo soutěže (2 vybraní žáci ze třídy postupující z třídního kola recitují před školními dětmi a porotou ve své kategorii) dne 19.2. od 9.00 hod.
  2. Slohová práce Popis osoby (každý má vybranou nějakou osobu k popisu z okruhu své rodiny), koncept podle zadání a přípravy v hodinách slohu chystáme tento a příští týden ve škole – po opravě paní učitelky žáci přepisují načisto doma na papír od pí uč. a odevzdají do vysvědčení 31.1.

M – po str. 29. Opakujeme sčítání a odčítání do 90, sčítáme a odčítáme desítky zpaměti, umíme násobit do násobků šesti (postupným načítáním)

AJ – pomalu dokončujeme téma „I am hungry“, uč. po str. 27, PS po str. 24.

PRV – téma Tělo, hygiena, čistota, nemoc, úraz. Uč. po str. 31, PS po str. 25/ cv. 1.

TV – příští pátek jsou pololetní prázdniny, děti se neučí, na tělocvik půjdeme až 8.2.

Co nás čeká:

31.1. projekt DV a pololetní vysvědčení

1.2. pololetní prázdniny

11.2. – 15.2. jarní prázdniny

19.2. školní kolo recitační soutěže Lipový květ

26.2. návštěva knihovny na téma Dětská poezie

 

Všem přeji hezký víkend, O.K.