Poslední lednový týden

V posledním lednovém týdnu proběhne výuka podle rozvrhu v pondělí a v úterý.

Ve středu se vybraní žáci zúčastní obvodního kola matematické olympiády a výuka jim končí návratem do školy a obědem ve školní jídelně v 11.40 h.Pokyny s místem srazu a potřebnými pomůckami i vedoucím akce už děti obdržely. Ostatní žáci navštíví Planetárium. Učíme se první hodinu – geometrii, všechny pomůcky mají děti ve škole. Předpokládaný návrat je mezi 13 – 13.30 h. a výuka končí obědem ve školní jídelně. Podrobné pokyny k akci už děti dostaly. Nezapomenou na čip do ŠJ !

Ve čtvrtek bude místo Př –  Ze ! Vysvědčení si rozdáme poslední vyučovací hodinu a děti si donesou pevné desky.

V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny.

Poslední termín odevzdání přihlášek na gymnázia je v pondělí 4.2.