Učivo do 1.2.

ČJ – po str. 68. Odevzdaný máme sloh Popis osoby, celou vyplněnou písanku I. díl, PS vypracovaný po str. 22. Po neděli vrátím zkontrolované. Čeká nás opakování a procvičování gramatiky tvrdých a měkkých slabik (zejména z PS, diktátem slov z procvičovaných úkolů apod.) a pomalu začneme rozlišovat tvary slov a slova příbuzná. Poslední den 1. pololetí jsme strávili celodenním projektem dramatické výchovy O rychlé želvě (hráli jsme pantomimu, živé obrazy, plnou dramatickou hru, domýšleli jsme příběhy, četli tichým čtením příběh i naslouchali různým závěrům příběhu, rozebírali jsme pak všechny detaily jednání hlavních postav v příběhu apod.). Začali jsme zatím nejjednoduššími technikami DV, ale děti byly tak šikovné, že jsem mohla někdy přidat i vyšší úroveň techniky (hry DV), děti mohou být na sebe právem pyšné.

M – máme dokončeno po str. 31, zezadu opakování str. 53, 57/1, 2. Procvičujeme klasické sčítání, odčítání i dočítání na programech na PC minimálně 1x týdně, komu to jde ještě pomalu, vřele doporučuji počítadlo – učíme se na něm ve třídě počítat. Pro děti, které mají horší známku z M než jedničku, je počítadlo POVINNÉ (kdo nemá, prosím pořídit – 10 drátů po 10 kuličkách, tzn. 100 kuliček celkem)

PRV – probíráme zdravý životní styl, povídáme si o potravinách a výživě (učeb. str. 32-33), PS máme hotovo po str. 25.

AJ – dokončujeme kapitolu „Food“, učeb. po str. 29, PS do str. 25. Vyrobili jsme si „Tiny book, Cheese“ – známku z ní budeme mít po neděli v ŽK. V pondělí celou kapitolu znovu zopakujeme a ve středu si na ni napíšeme test.

Výchovy – v pátek půjdeme do KJ, v PČ dokončíme 3D pokojíček a jeviště (navazujeme na učivo M).

Co nás čeká?

  • 6.2. třídní kolo recitační soutěže pro všechny – báseň minimálně 12 veršů
  • 11.2. – 15.2. jarní prázdniny (škola pro děti uzavřena)
  • 19.2. školní kolo recitační soutěže, soutěží 2 vybraní zástupci třídy
  • 26.2. návštěva knihovny s programem Poezie pro děti
  • postupně platíme zájmové kroužky přihlášené na 2. pololetí