Informace o výletě 1. a 5. třídy do Jizerských hor


Termín: 3. – 7.6.2019

Ubytování a stravování: chata Javor, Jindřichovice

Program: turistika, sportovní a pohybové hry, soutěže, bojovka, diskotéka, rozhledna Bramberk, exkurze Mini ZOO Hrabětice, HUSKIES…

Cena: 3 200 Kč

Platba: Zálohu 1 600 Kč (nebo celou částku 3 200 Kč) zaplatit do 15.3.2019

            Doplatek 1 600 Kč do 15.5.2019

            Na účet školy: 2500621187/2010, 

specifický symbol akce: 71001          

variabilní symbol: číslo žáka v žákovské knížce