Učivo do 22.2.

ČJ – párové souhlásky Ď/Ť, V/F, Z/S, Ž/Š. Učeb. do str. 77. Pí II. hotovo po str. 5 (včetně). PS po str. 23. Proběhlo školní kolo recitační soutěže Lipový květ, do celopražského kola postupuje Julie Kubrychtová, srdečně blahopřejeme!

M – po str. 40/4, počítáme již do 100. Prosím pětici žáků, kteří jsou osloveni, aby nezapomínali nosit na M počítadlo! DÚ mají děti zadaný ve čtvrtek s odevzdáním na středu 27.2.

PRV – na každou hodinu do odvolání nosíme papírové HODINY. Ve čtvrtek 28.2. si napíšeme na hodiny prověrku (určování a převádění času z analogových hodin na digitální a obráceně, s užitím pojmů čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Již počítáme i odpolední hodiny (tj. 13, 14,….24 hodin). Prověrku jsme si napsali nanečisto (děti mají papírek v učeb.), něco podobného bude ve ČT na známky. Učeb. str.34-35, PS hotovo po str. 28.

AJ – začali jsme kapitolu „Happy Faces“, po str. 34. PS po str. 28. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou (ověřím si ve středu 27.2.)

Výchovy – chodíme do KJ. V pondělí 25.2. bude normální VV, ale pak nás čeká anglické divadlo – představení v AJ ve škole. Děti si přinesou na tento den učení jen na ČJ.

Akce třídy – pondělí AJ divadlo ve škole, v úterý 26.2. návštěva Městské knihovny v Krči, budeme se učit 1. VH (ČJ), pak budeme odjíždět MHD do knihovny, návrat na poslední vyučovací hodinu (zopakujeme PRV-hodiny). Odpoledne následuje program ŠD Krokodýli. Celý týden ve škole probíhá sběr starého papíru.

Přeji hezký víkend.