Učivo a dění ve 2.B do 1.3.

ČJ – shrnutí párové souhlásky, umíme již všechny. Učeb. do str. 81. Pí II. hotovo po str. 7 (včetně). PS po str. 23. Povídali jsme si o bajkách, některou část jsme zpracovávali i formou dramatické výchovy. Příští týden všechny párové souhlásky znovu zopakujeme a napíšeme si na ně prověrku (cca úterý) a pomalu začneme slova se skupinami dě, tě, ně.

M – po str. 43 (včetně), počítáme již do 100. DÚ mají děti zadaný ve středu s odevzdáním na úterý 5.3. (jde o jednoduché násobení 2, 3, 4)

PRV – na každou hodinu do odvolání nosíme papírové HODINY. Ve čtvrtek 28.2. jsme psali na hodiny prověrku (určování a převádění času z analogových hodin na digitální a obráceně, s užitím pojmů čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Již počítáme i odpolední hodiny (tj. 13, 14,….24 hodin). Prověrka se však velké části třídy nepovedla (děti je mají zkontrolované u sebe), proto dávám druhou šanci – budeme stejnou prověrku psát v úterý 5.3. a žáci si mohou vybrat, kterou z napsaných prověrek si nechají přiznat. Dále jsme si probrali celý kalendářní rok, umíme vyjmenovat měsíce a jejich pořadí v roku, víme, které měsíce patří k jakému ročnímu období. V úterý vše zopakujeme a ve čtvrtek si na měsíce napíšeme prověrku. Učeb. po str.39, PS hotovo po str. 28.

AJ – „Happy Faces“, po str. 34. PS po str. 28. Umíme používat vazbu „I’ve got…“, dramatizovali jsme příběh o myškách a kocouru. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou (prověrka v pondělí 4.3..)

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme tentokrát na nářadí. Děti hezky šplhají o tyči a přeskoky přes švédskou bednu mají také rády.

Akce třídy – pondělní AJ divadlo i úterní návštěva Městské knihovny v Krči se vydařily. Děkujeme za sběr starého papíru, vyhodnocení bude příští týden. Od začátku března máme ve třídě na pomoc asistentku pedagoga Renatu, již jsme se s ní seznámili a doufáme, že se nám vzájemná spolupráce bude dařit.

Přeji hezký víkend.