Učivo do 8.3.

ČJ – shrnutí párové souhlásky, umíme již všechny. Kontrolní prověrku jsme již úspěšně napsali, dětem se povedla. Učeb. do str. 84. Pí II. hotovo po str. 15 (včetně). PS po str. 23+34,35. V pondělí začneme slova se skupinami dě, tě, ně.

M – po str. 45 (včetně) + str. 49-52, počítáme již do 100. DÚ mají děti zadaný ve středu s odevzdáním na úterý 12.3. (jde o jednoduché násobení 4, 5). Vyrobili jsme si násobilkovou tabulku, kterou si postupně sami vyplňujeme podle toho, které násobení již kdo umí. Nosíme ji denně založené v pracovní učebnici M.

PRV – na každou hodinu do odvolání nosíme papírové HODINY. V úterý jsme opět psali na hodiny prověrku (určování a převádění času z analogových hodin na digitální a obráceně, s užitím pojmů čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Již počítáme i odpolední hodiny (tj. 13, 14,….24 hodin). Prověrku si děti vybrali, kterou přiznají a napíší do ŽK. Dále jsme si probrali celý kalendářní rok, umíme vyjmenovat měsíce a jejich pořadí v roku, víme, které měsíce patří k jakému ročnímu období. Známe pojmy předjaří, babí léto, rovnodennost a slunovrat. V úterý vše zopakujeme a ve čtvrtek si na měsíce a výše uvedené znalosti napíšeme prověrku. Učeb. po str.39, PS hotovo po str. 29.

AJ – „Happy Faces“, po str. 34. PS po str. 36. Umíme používat vazbu „I’ve got…“. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou (druhá prověrka dopadla velmi pěkně, opět měly děti možnost druhé šance a přiznaly tu, která se jim více povedla – viz ŽK).

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme tentokrát s míči. Ve VV děti dělaly nádherné barevné motýly.

Přeji hezký víkend.