Učivo týdne do 15.3.

ČJ – Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Učeb. do str. 87. Pí II. hotovo po str. 19 (včetně). PS po str. 25+34,35 (Poslední v něm máme vyplněné procvičování dě,tě,ně).
Příští týden budeme všechny skupiny jen opakovat a procvičovat. Žádný písemný úkol nemáme, ale připravujeme se na diktát – naučit se psát dle str. 86/ cv. 9 – budeme ho psát jako připravený diktát na známky.

M – II. díl máme odevzdaný u pí učitelky. V ŽK máme známku z posledního sčítacího cvičení v oboru do 90. Začali jsme III. díl, hotovou máme str. 6, cv. 1,2,3 (str.5 přeskakujeme), počítáme již do 100. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – Ve čtvrtek jsme psali (Štěpán s Bětkou si napíší v úterý) na Kalendářní rok prověrku , kterou jsme ukončili toto téma a od následujícího týdne nás čeká téma Povolání. Oslovila jsem přes děti Vás, rodiče, kteří by znali někoho, kdo by byl ochoten přijít do naší třídy v době vyučování v průběhu března, aby nám pohovořil, popř. ukázal něco ze svého povolání, aby se mi ozval. Povolání budeme probírat projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Za každou pomoc budu ráda.

AJ – „Happy Faces“ dokončujeme. Umíme používat vazbu „I’ve got…“. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou + mluvenou podobou slovesa „smell, touch, hear, taste, see“. V pondělí celou lekci zopakujeme, dokončíme práci nad projekt. knížkami z lekce a ve středu 20.3. si na ni napíšeme závěrečný test.

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme na nářadí, poprvé děti přeskakovaly malou kozu – jak se jim to dařilo, viz ŽK. Na nářadí obecně byly moc šikovné. Ve VV i v PČ děti vyráběly první jarní kočičky – v každém předmětu jinou technikou. Překvapilo mne, jak děti v poslední hodině HV zaujalo téma Opera (poslouchali i největší „povídálci“), příště v něm budeme pokračovat a přidáme nové písničky i s hrou na nástroje.

Přeji hezký víkend.