Spaní ve škole

Ve čtvrtek 28.3. v dopoledních hodinách proběhne ve škole akce Učení naruby, kterou pořádá Žákovské zastupitelstvo ke Dni učitelů. Akce se zúčastní 5 vybraných žáků naší třídy, kteří budou učit své mladší spolužáky .

Ze čtvrtka 28.3. na pátek 29.3. proběhne akce spaní ve škole, která tematicky zakončí celoroční projekt “ Evropa nás baví .“ Prosím, abyste si pečlivě pročetli souhlas s akcí, kde najdete všechny důležité informace. Na zadní straně je časový rozpis programu celé akce. Sejdeme se v 17.30 h. ve škole. V pátek mimořádně odpadá třídnická hodina, děti končí obědem ve ŠJ po 5. vyučovací hodině tj. 12.35 h. Večeři a snídani si děti donesou s sebou z domova. Druhou večeři a dopolední svačinu zajistím a budu financovat z TF. Dozor nad žáky při akci vykonává tř. učitelka a pan učitel Lukáš Zvěřina.

Vzhledem ke končícímu čtvrtletí a blížícímu se termínu přijímacích zkoušek uzavřu klasifikaci již koncem března. V úterý napíší děti čtvrtletní prověrku z ČJ a ve středu z M. Klasifikační porada je před Velikonocemi v úterý 16.4.

Ve čtvrtek 4.4. se konají od 17.30 h. třídní schůzky v naší třídě. Tentokrát prosím o Vaši účast. S sebou doneste platný cestovní pas Vašeho syna / dcery . Pokud ho ještě nemáte dohodneme se na náhradním termínu – poslední kontrola však nejpozději 24.4. Dále bude na programu informace o pokračujících školách, o škole v přírodě a o ukončení a způsobu odhlášení na konci školního roku.

Od pondělí 1.4. budeme mít vždy ve středu hodinu dějepisu – celý duben a květen. Červen pak věnujeme souhrnnému opakování celé vlastivědy tj. zeměpisu i dějepisu.