Učivo týdne do 29.3.

ČJ – zahájili jsme nauku o SLOVNÍCH DRUZÍCH. Umíme již vyjmenovat prvních pět (i podle čísel pořadí). Máme probraná podstatná jména a začátek sloves, nyní oba druhy procvičujeme. Učeb. do str. 93. Pí II. hotovo po str. 21 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden budeme procvičovat podstatná jména a slovesa na ofocených pracovních listech.

M – III. díl učebnice po str. 11, počítáme již do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 7. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – Psali jsme na Kalendářní rok druhou prověrku a zabýváme se projektem Povolání. Povolání probíráme projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Moc děkuji maminkám Štěpána Havla, sourozenců Havlíčkových, Julinky Kubrychtové za pomoc při tomto projektu. Všechny exkurse zatím byly úžasné. Příští týden nás čeká Policie a další týden Obvodní soud.

AJ – Probíráme 5. lekci My house – poznáváme nejen mluvenou ale i psanou formu 6 nových slovíček místností bytu – str. 42. PS po str. 36.

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme na novém nářadí „Parkouru“, skákali přes švédskou bednu a kozu, ale hlavně jsme si vyzkoušeli zajímavé nářadí a sportovní pomůcky ve sportovní hale během exkurse. Ve VV i v PČ se zabýváme jarní tématikou.

POZOR: v úterý 2.4. přinést alespoň 2 vyfoukaná vajíčka na PČ, budeme vyrábět kraslice!

Akce příští týden: středa 3.4. Muzeum policie ČR (prosím donést podepsaný souhlas do pondělka), čtvrtek 4.4. třídní schůzky od 17.30.

Přeji příjemný víkend všem, O.K.