Formuláře k zápisu

Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ

Žádost o přijetí do ZŠ před dovršením 6. roku

Žádost o odklad PŠD do ZŠ

Vážení rodiče,

k zápisu pro školní rok 2019/20 nebudete potřebovat zápisní lístek, ale pouze žádost o přijetí.

Těšíme se na Vás

Jana Daňhelková