Příprava voleb do ŠR

Oznámení o přípravě řádných voleb  do Školské  rady ZŠ s RVJ

Volby proběhnou ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků na období od 1. 9. 2019  do 31.8. 2022  tj. funkční období 3 roky v předpokládaném termínu 28.5. 2019.

Způsob hlasování dle čl. II odst.6, Volebního řádu, který je zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce u hlavního vchodu školy.

Jednu třetinu, 2 členy,  školské rady volí skupina zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“). Seznam oprávněných voličů z řad oprávněných osob je tvořen všemi zletilými žáky dané školy, všemi nezletilými žáky této školy, kteří jsou zastupováni při hlasováni jedním ze svých zákonných zástupců. Zletilý žák hlasuje sám za sebe. Za každého nezletilého žáka, kterého zastupují zákonní zástupci, je hlasováno pouze vahou jednoho hlasu, tedy může být hlasováno pouze jednou. Pokud je ve škole více dětí z jedné rodiny, pak za každé dítě je hlasováno vahou jednoho hlasu, tj. hlasování pouze jednou podle pravidla jeden žák = jeden hlas.

Volební komise :

Mgr. Blanka Chýlová – předsedkyně

Mgr. Olga Kretíková – členka

Marie Štaflová – členka

       4. 4. 2019  Informace o průběhu voleb na třídních schůzkách

  4. 4. 2019  Vyhlášení voleb     

do  29.4. 2019  Přijímání návrhů  kandidátů osobně, členkami volební komise

do    6. 5. 2019 Losování pořadí kandidátů na hlas. lístku a zveřejnění

      28. 5. 2019 Volby  proběhnou v době konání třídních schůzek

                         od 17,00 do 19,00

 28. 5. 2019  Volby končí dnem konáním voleb a to aktem zveřejnění zápisu

                     o provedení a průběhu hlasování a výsledcích voleb do školské

                    rady čl. VII

3. 4. 2019                                                              Mgr. Blanka Chýlová

                                                                                 ředitelka školy