VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠR

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice

Vyhlášení  řádných voleb  do Školské rady ZŠ s RVJ

dle Čl. VI. odst. 6, písm. f)

Volby proběhnou ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků na období

od 1. 9. 2019 do 31. 8.  2022, tj. funkční období 3 roky,  

28. 5. 2019 ve školní jídelně v době od 17, 00 do 19, 00 v den, kdy konají třídní schůzky.

Budou se volit  2  členové  ŠR  za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volební komise byla ustanovena 3.4. 2019 ředitelkou školy.

Oznámení o přípravě voleb bylo zveřejněno 4. 4. 2019.

Lhůta pro podání návrhů na kandidáty za členy ŠR běží:  od 4.4. 2019 od 17,30  do  29. 4. 2019 do 14,00.

Platný volební řád je zveřejněn na webových stránkách školy (dokumenty-ostatní) a ve vývěsce u hlavního vchodu školy.

4. 4. 2019                                                              Mgr. Blanka Chýlová

                                                                                 ředitelka školy