Učivo týdne do 5.4.

ČJ – SLOVNÍ DRUHY. Umíme již vyjmenovat všech 10 slovních druhů (i podle čísel pořadí a rozlišit je na ohebné a neohebné). Máme probraná podstatná jména a slovesa Učeb. do str. 93. Pí II. hotovo po str. 23 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden zahájíme předložky a spojky.

M – III. díl učebnice po str. 14. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 8. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – dokončujeme projekt Povolání. Povolání probíráme projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Moc děkuji maminkám Štěpána Havla, sourozenců Havlíčkových, Julinky Kubrychtové za pomoc při tomto projektu. Všechny exkurse zatím byly úžasné. Příští týden nás čeká exkurse na Obvodní soud v Praze 2. Děti, které ještě neodevzdaly souhlas formou ústřižku, prosím, aby tak učinily nejpozději do pondělí 8.4.

AJ – Probíráme 5. lekci My house – umíme již mluvenou ale i psanou formou 6 nových slovíček místností bytu – str. 43. PS po str. 37, v pondělí psanou podobu slov znovu zopakujeme, ve středu si na ně napíšeme kratičkou prověrku (6 slov umět anglicky napsat).

Výchovy – Ve VV i v PČ se zabýváme jarní tématikou. Na VV děti potřebují v pondělí ruličku – viz zpráva níže, na PČ v úterý, kdo nepřinesl 2 vyfoukaná vejce tento týden, bude potřebovat to druhé nyní (9.4. po návštěvě soudu bude poslední hodina PČ). Během příštího týdne prosím donést do školy širokou misku na osení. Osení i vatu koupím, mističku si každý na Velikonoce odnese svou zpět domů i s osením a vejci, proto může být tak hezká, jakou ji potřebujete na velikonoční výzdobu Vašeho bytu.

POZOR: 1) do pátku 12.4. přinést širokou mističku na osení, budeme sít a pěstovat velikonoční „travičku“ na kraslice! 2) do pátku 12.4. dodat odpovědní lístek o červnovém projektovém týdnu (v případě uskutečnění proj. týdne se bude platba vybírat převodem do půlky května)

Akce příští týden: úterý 9.4. Obvodní soud – exkurse (prosím donést podepsaný souhlas do pondělka), pátek 12.4. potvrzení či nepotvrzení konání projekt. týdne, pátek 12.4. 15.00 Oslavy jara.

Přeji příjemný víkend všem, O.K.