Vyhlášení volného dne

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   26 . 4.  2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je zápis do 1. tříd pro školní rok 2019-2020 a kontrola zabezpečovacího sytému, úklid skladovacích prostor ve školní kuchyni. Školní družina bude v provozu při dostatečném počtu přihlášených dětí. Vyhlášení bude zveřejněno i na nástěnce u hlavního vchodu do školy. Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 9.4. 2019                                                           Mgr. Blanka Chýlová v.r.