Učivo týdne do 12.4.

ČJ – SLOVNÍ DRUHY. Umíme již vyjmenovat všech 10 slovních druhů (i podle čísel pořadí a rozlišit je na ohebné a neohebné). Máme probraná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Učeb. do str. 95. Pí II. hotovo po str. 23 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden budeme slovní druhy opakovat, máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích).

M – III. díl učebnice po str. 17 + opakovací strany 48-49. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 8. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – dokončili jsme projekt Povolání a začali jsme téma Jaro. Uč. po str.44. PS po str. 35, mimo 34/2, 3, 4.

AJ – Probíráme 5. lekci My house – umíme již mluvenou ale i psanou formou 6 nových slovíček místností bytu, napsali jsme si na ně kratičkou prověrku (viz ŽK). Uč. str. 44. PS po str. 39,

Výchovy – Ve VV i v PČ se zabýváme jarní tématikou. Pěstujeme osení v našich mističkách, které si pak před Velikonocemi budeme moci odnést domů.

DĚKUJI všem rodičům za včasné odevzdání odpovědních lístků na projektový týden. Jedeme všichni, kaskádové výlety jsou již objednané!

Akce příští týden: Bude krátký, PO – ST normálně podle rozvrhu, od čtvrtka 18. do pondělí 22.4. máme velikonoční prázdniny.

Přeji příjemný víkend všem, O.K.