Důležité informace

Vážení rodiče,

přeji všem hezké prožití Velikonoc a dětem bohatou pomlázku.

Zítra proběhne Žákovské fórum – desatero priorit Libuše a Písnice očima žáků na MČ Libuš – Písnice. Naši školu bude zastupovat Deniska, Julča, Linh, Naty a Viki. Děkujeme .

Ve škole se sejdeme v úterý 23.4. celá třída na 8.45 h. Rozvrh – M, Čj, Čj, Př. Konec výuky je tento den vzhledem k pedagogické radě ve 12.35 h.

Na pátek 26.4. je vyhlášeno ředitelské volno, proběhne zápis do 1.třídy. Děkuji všem dětem, které přijdou se zápisem pomoci. Jmenovitě : Lauře, Viki, Julče, Denisce a Tadymu i Jonášovi.

Po svátcích rozdám dětem domů pokyny a souhlasy k výletu do Drážďan. Z přírodovědy a vlastivědy nás budou čekat do začátku května dva testíky. Z přírodovědy – kůže a CNS, z vlastivědy – Češi a Němci, 1.sv. válka a vznik Československa.

Výsledky školního kola Pythagoriády :

z celkového počtu 15 bodů získal a umístil se :

1- 2. místo Jonáš Perkner a Laura Trávníková – 13 b.

3. místo Veronika Dykastová – 12 b.

Do obvodního kola , které proběhne 28.5. postupují ještě pravděpodobně i Artur Kljujev s 11 b. a Ondřej Viklický s 10 b. Blahopřejeme!