Učivo týdne do 18.4.

ČJ – SLOVNÍ DRUHY. Umíme již vyjmenovat všech 10 slovních druhů (i podle čísel pořadí a rozlišit je na ohebné a neohebné). Máme probraná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Učeb. do str. 97. Pí II. hotovo po str. 23 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden budeme slovní druhy opakovat, máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). Ve slohu jsme psali Velikonoční přání rodinným příslušníkům, učili se psát adresu. Příští týden nás čeká krátká prověrka ze čtyř slovních druhů, které jsme se naučili (jejich určování v textu).

M – III. díl učebnice po str. 18 + opakovací strany 48-49. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 8. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou. Dnes jsme věnovali hodně času manipulačním činnostem pro lepší geometrickou představu (skládali jsme parkety, vystřihovali čtverce ze čtvercové sítě) – známky za ně budou po Velikonocích v ŽK.

PRV – vede téma Jaro. Máme probrané zvyky, data, květiny, stromy a jejich přeměny během roku. Uč. po str.45. PS po str. 37, příští týden nás čekají ptáci a domácí zvířata.

AJ – Probíráme 5. lekci My house – umíme již mluvenou ale i psanou formou 6 nových slovíček místností bytu. Trénujeme vazby „Where is my…Is it in the…?“ „Upstairs/downstairs, on the left/right“ Uč. str. 46. PS po str. 41, příští týden celou kapitolu shrneme, zopakujeme a další týden si na ni napíšeme test.

 Výchovy – Ve VV i v PČ jsme se zabývali Velikonocemi. Vypěstované osení v i s malovanými kraslicemi si dnes děti odnášejí na Velikonoce domů.

Všechny děti mají v ŽK třičtvrtěletní hodnocení. Známky odpovídají současnému stavu výuky Vašeho dítěte, znamená to, že na vysvědčení může být známka jiná (lepší i horší). Prosím ty rodiče, kteří ještě slovní hodnocení v ŽK nepodepsali, aby tak učinili. Děkuji.

Akce příští týden: Bude krátký, ÚT – ČT normálně podle rozvrhu. V pátek bude ve škole probíhat zápis budoucích prvňáčků, žáci školy mají ředitelské volno. Během ÚT-ČT dostanou děti informační papír k podpisu rodičů o konání výchovného koncertu v centru Prahy dne 30.4. a dispozice pro platbu kaskádových výletů (Projektu Soužití člověka s přírodou), platba musí být uskutečněna převodem do 19.5.

Všem žákům třídy i jejich rodinám přeji příjemné prožití Velikonoc! O.K.