Výlet do Dražďan

Máme za sebou rychlou prohlídku města. Žáci aktivně zapisují informace, zuřivě fotí a pedagog se stává nosičem a opravářem baťohů.