Učivo týdne do 3.5.

ČJ – SLOVNÍ DRUHY. Umíme již vyjmenovat všech 10 slovních druhů (i podle čísel pořadí a rozlišit je na ohebné a neohebné). Máme probraná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Přidali jsme gramatiku psaní vlastních jmen (osob, zvířat). Učeb. do str. 100. Pí II. hotovo po str. 25 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden bude gramatika psaní velkých písmen v místních názvech (řeky, města, obce), máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). V úterý nás čeká krátká prověrka ze čtyř slovních druhů, které jsme se naučili (jejich určování v textu) + vyjmenování všech slov. druhů dle čísel pořadí.

M – III. díl učebnice po str. 22 + opakovací strany 48-49, 51-52. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 8. Začali jsme látku o nové zemi Biland (propedeutika dvojkové soustavy, práce s mincemi).

PRV – Dokončujeme téma Domácí a hospodářská zvířata. Uč. po str.49. PS po str. 40, příští týden shrneme a zopakujeme celou kapitolu a pomalu se připravíme na shrnovací prověrku (Jaro, hospodářská zvířata).

AJ – Dokončili jsme 5. lekci My house – umíme mluvenou ale i psanou formou 6 slovíček místností bytu. Trénujeme vazby „Where is my…Is it in the…? It is…“ „Upstairs/downstairs, on the left/right“ Uč. str. 47. PS po str. 43, v pondělí 6.5. si na ni napíšeme test.

 Výchovy – Ve VV i v PČ jsme se zabývali jarem. Příští týdny budeme vyrábět překvapení pro maminky. V úterý jsme absolvovali výchovný koncert Péťa a vlk (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) v kostele sv. Šimona a Judy, udělali jsme vlastivědnou procházku centrem Prahy, včetně Staroměstského orloje v chodu.

POZOR:  v ŽK mají děti vlepenou informaci o platbě kaskádových výletů, které budeme absolvovat v rámci projektového týdne počátkem června. Částka k platbě je 2100,- Kč, nezapomeňte prosím uvést číslo žáka (z 1. str. ŽK – červené číslo) a pojem TF_2.B, plaťte prosím nejpozději do 19.5. na účet naší školy.

Akce příští týden: Bude krátký, PO, ÚT normálně podle rozvrhu. Čtvrtek, pátek mají děti ředitelské volno a pak se sejdeme až v pondělí 13.5.

Přeji příjemný víkend, O.K.