Duben a co nás čeká v květnu

V průběhu dubna vrcholily naše přípravy na přijímací zkoušky hlavně v předmětech matematika a český jazyk. Vrátili jsme se ve vlastivědě k dějepisným tematům. Právě jsme ukončili učivo o 1.světové válce a meziválečné období – v politice i bohatém rozmachu kulturního života. V přírodopise pomalu dokončujeme učivo o lidském těle a graficky jsme zpracovali získané informace k projektu Zdravá výživa. V tělocviku jsme opustili basketbal a začínáme s procvičováním přehazované, která by se nám měla hodit na blížící se školní výlet v Jizerských horách.

V předchozích zprávách jsme informovali o dalších úspěšných dubnových akcích : Žákovské fórum – desatero priorit Libuše a Písnice očima žáků, školní kolo Pythagoriády, účast a pomoc vybraných páťáků se zápisem do 1.třídy.

V květnu dokončíme v matematice dělení desetinných čísel, zopakujeme přímou úměrnost a zlomky, v geometrii procvičíme a zopakujeme osovou souměrnost. V češtině projdeme učivo o větě a základních skladebných dvojicích. Dějepis má za cíl seznámit se s událostmi 2.světové války a nástup komunismu , a také 50. léta. Přírodopis dokončí téma člověk. Výtvarná výchova a pracovní činnosti se budou věnovat tvorbě portrétu, výrobě dárku ke Dni matek a rádi bychom si zhotovili na rozloučenou i tablo naší třídy.

Do konce května napíšeme i závěrečné prověrky z matematiky a českého jazyka, termíny oznámíme v průběhu května.
Akce v květnu :

7.5. úterý – bude místo Př – Dě

9. – 10.5. čtvrtek a pátek – ředitelské volno

22.5. středa – horolezecká stěna DDM Pankrác

28.5. úterý – obvodní kolo Pythagoriády – vybraní žáci, 16.30 – 17.30 h. pomoc při pasování prvňáčků na čtenáře vybraní žáci třídy, 17.30 h. třídní schůzky

29.5. středa – cyklojízda