Červnový výlet – Jindřichov

V pondělí 13.5. dostanou děti složku s informacemi o výletě do Jindřichova.

Prosím, aby do pátku 17.5. odevzdaly podepsaný souhlas s akcí a řád . Bezinfekčnost si vyberu až u autobusu.

Ve středu 15.5. odpadá dětem TV a výuka končí v 11.40 h. Jinak proběhne výuka tradičně podle rozvrhu.