Učivo týdne do 17.5.

ČJ – Máme dokončenu gramatiku psaní velkých písmen u vlastních jmen i místních jmen. Příští týden ji budeme opakovat a procvičovat. Učeb. do str. 100. Pí II. hotovo po str. 25 (včetně). PS po str. 30+34,35. Máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). Ve slohu jsme se naučili psát adresu.

M – III. díl učebnice po str. 27 (mimo slovní úlohy cv. 2, 3). Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním) do 8. Často pracujeme s mincemi.

PRV – dokončili jsme téma Hospodářská zvířata. Napsali jsme si na ně prověrku (známka viz v ŽK) a začali jsme téma společenstva Na louce. Uč. po str. 51. PS po str. 44. Založili jsme si herbář, do kterého doma lisujeme byliny a květiny z louky, každé úterý může každý žák přinést své vylisované rostliny pro zařazení do herbáře. Herbář si povedeme až do konce škol. roku a budeme do něho postupně přidávat naše vylisované „nálezy“ z přírody. Začínáme Loukou, pak budeme přidávat rostliny z Pole, později Lesa a U vody.

AJ – Začali jsme novou lekci č. 6 Summertime. Uč. str. 51. PS po str. 43. Napsali jsme si opakovací test na 5. lekci. Známky viz v ŽK.

 Výchovy – v TV chodíme do KJ.

POZOR:  Děkuji těm, kteří již zaplatili a žádám poslední rodiče o včasné uhrazení kaskádových výletů. Info o platbě mají děti v ŽK. Částka k platbě je 2100,- Kč, nezapomeňte prosím uvést číslo žáka (z 1. str. ŽK – červené číslo) a pojem TF_2.B, plaťte prosím nejpozději do 19.5. na účet naší školy.

Akce příští týden: V úterý 21.5. proběhne focení tříd a skupinek žáků. Cena hromadné fotky: 40,- Kč, skupinová pro každé dítě ve skupince: 30,- Kč (minimální odběr 3 ks). Prosím napište na lísteček dětem, kterým povolujete se fotit ve skupině (popř. v kolika skupinách), nebo se sourozencem. Hromadnou fotku objednávám všem žákům, platit se bude hotově, až přijdou fotky – pošlu info prostřednictvím úkolníčku žáků.

Přeji příjemný víkend, O.K.