Další info z 1. třídy

Dnes si děti nesou domů informace o sběru papíru – koná se od 27.5 do 31.5., pozvánku na slavnostní pasování na čtenáře a dotazník o předběžném zájmu o kroužky na další šk. rok. Úkol máme v písance do pátku.