Učivo týdne do 24.5.

ČJ – Máme dokončenu gramatiku psaní velkých písmen u vlastních jmen i místních jmen. Začali jsme nauku o větě jednoduché a souvětí, spojujeme souvětí spojkami. Ve slohu jsme se naučili psát adresu a psát dopis. Z obojího mají děti známku v ŽK. Příští týden zahájíme opakování látky celého druhého ročníku a v červnu se budeme hodně věnovat čtení (čtenářské dílny, DV, prezentace přečtených knížek atd. – více na třídních schůzkách). Učeb. do str. 105. Pí II. hotovo po str. 32 (včetně). PS po str. 30+34,35. Máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích).

M – III. díl učebnice po str. 30 (DÚ str. 53). Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním) do 9. Často pracujeme s mincemi.

PRV – dokončili jsme téma Na louce a Na poli. V úterý si napíšeme na tyto dvě témata prověrku (příprava na ni – uč. str. 54/ otázky). Příští týden začneme téma V lese. Hotovo máme: Uč. po str. 54. PS po str. 45. Založili jsme si herbář, do kterého doma lisujeme byliny a květiny z louky a z pole, každé úterý může každý žák přinést své vylisované rostliny pro zařazení do herbáře. Herbář si povedeme až do konce škol. roku a budeme do něho postupně přidávat naše vylisované „nálezy“ z přírody. Začínáme Loukou, pak budeme přidávat rostliny z Pole, později Lesa a U vody.

AJ – Lekce č. 6 Summertime. Uč. str. 52. PS po str. 44. Umíme již mluvenou podobou 6 nových slovíček – oblečení, pomalu trénujeme jejich psanou podobu.

 Výchovy – v TV jsme dnes byli na hřišti u KJ a přidali jsme turistiku lesem zpět do školy. Někteří žáci neuposlechli příkazů a schválně se brodili v bahně a loužích. Počítejte s tím, že tito budou mít dnes špinavé oblečení. Příští tělocvik bude ve středu v podobě cyklojízdy. Dvě děti, které s námi nejedou budou celý den ve škole. V pátek budou TV hodiny nahrazeny hodinami ze středy, které se zameškají cyklojízdou.

V pondělí se naše třída učí celý den v PC učebně. V našem patře se instaluje nová klimatizace. Od úterý jsme již normálně ve své třídě.

Akce příští týden: 
V úterý budou třídní schůzky od 17.30 hod. v naší třídě. Pro rodiče dětí, které budou příští škol. rok navštěvovat kurzy AJ je schůzka v PC učebně již od 17.15.

29.5. Cyklojízda (povinné helmy a seřízené kolo).

Přeji příjemný víkend, O.K.