Učivo týdne do 31.5.

ČJ – Máme dokončeno učivo 2. ročníku, nyní již opakujeme učivo celého druhého ročníku a v červnu se budeme hodně věnovat psaní a čtení (čtenářské dílny, DV, prezentace přečtených knížek atd. – více na třídních schůzkách). Učeb. do str. 107. Pí II. hotovo po str. 35 (včetně). PS po str. 30+34,35. Máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). 

M – III. díl učebnice po str. 36/ cv. 1, 2. (DÚ str. 55-56 do 10.6.). Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním) celou. Často pracujeme s mincemi, se základy kmenových zlomků – pouze v představách, pojmy neuplatňujeme.

PRV – máme rozpracované téma Les. Hotovo máme: Uč. po str. 56. PS po str. 46. Založili jsme si herbář, do kterého doma lisujeme byliny a květiny z louky, z pole a lesa, každé úterý může každý žák přinést své vylisované rostliny pro zařazení do herbáře. Herbář si povedeme až do konce škol. roku a budeme do něho postupně přidávat naše vylisované „nálezy“ z přírody. Začínáme Loukou, pak budeme přidávat rostliny z Pole, později Lesa a U vody. Téma soužití člověka s přírodou rozvedeme i v příštím projektovém týdnu.

AJ – Lekce č. 6 Summertime. Uč. str. 56. PS po str. 49. Umíme již mluvenou i psanou podobou 6 nových slovíček – oblečení a počasí (viz str. 55). Znalost zmíněných šesti slovíček si ověřím 10.6. Po projektovém týdnu celou lekci zopakujeme v pondělí a ve středu si na ni napíšeme test.

 Výchovy – v TV jsme úspěšně absolvovali cyklojízdu. Dětem se cyklistický den velmi líbil, na kole byly šikovné.


Akce příští týden: Od pondělí 3.5. zahajujeme projektový týden: Každý den nástup ve škole v 7.45, odjezdy autobusů v úterý – čtvrtek vždy v 8.00 hod., příjezdy v úterý kolem 15.00, středa kolem 16.00, čtvrtek po 15.00 hod. – příjezdy mají časy orientační, záleží na dopravě. Obědy jsou ve ŠJ hromadně odhlášené na Út-Čt, v PO a PÁ máme obědy normálně ve ŠJ ve stejných časech, tj. v 11.30., kdy je konec výuky. ŠD v odpoledních hodinách funguje normálně.

Přeji příjemný víkend, O.K.