Zápis o provedení a průběhu hlasování a výsledcích volby do Školské rady ZŠ s RVJ

Dne 3.4. 2019 byla ustavena volební komise ve složení: 

Mgr. Blanka Chýlová – předsedkyně

Mgr. Olga Kretíková – členka

Marie Štaflová – členka

Dne 21.5. 2019 byla doplněna volební komise:

Mgr. Milena Rážová-členka

Mgr. Lenka Veisová-členka

Lenka Červená-členka

Nast. Gabriela Maskumič-Kadidlová-členka

Ing. Zuzana Schilhartová-členka

Dne 3.4. 2019 byla vyhlášena příprava voleb. Byla ustanovena volební komise.

Dne 4.4. 2019 byla vyhlášena řádná volba do školské rady ZŠ s RVJ ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků.

Dne 21.5. byla doplněna volební komise. Členkami se staly třídní vyučující.

Dne 29.4. 2019 ve 14 hodin byl ukončen termín pro podání návrhů kandidátů.

Dne 28.5. 2019  v době od 17 do 19 hodin se konaly volby v době konání třídních schůzek.

Třídní vyučující, členky volební komise, ve své třídě zaznamenaly do seznamu 134 oprávněných voličů předání hlasovacího lístku.

Navržení kandidáti:

1. Ing.Jana Krátká

2. Slavomíra Fiedlerová Týmová

3. Mgr. Kateřina Kubínová

4. Ondřej Vasilenko

Počet zapsaných voličů: 101

Počet vydaných hlasovacích lístků: 101

Počet platných hlasovacích lístků: 99

Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Mgr. Kateřina Kubínová                 72

Ing. Jana Krátká                             46

Slavomíra Fiedlerová Týmová       42

Ondřej Vasilenko                            38    

Seznam zvolených kandidátů:

Mgr. Kateřina Kubínová               

Ing. Jana Krátká                           

Seznam nezvolených kandidátů:

Slavomíra Fiedlerová Týmová      

Ondřej Vasilenko                                 

29. 5. 2019                                                               Mgr. Blanka Chýlová