Učivo týdne do 14.6.

ČJ – Máme dokončeno učivo 2. ročníku, nyní opakujeme učivo celého druhého ročníku, věnujeme se psaní a čtení (čtenářské dílny, DV, prezentace přečtených knížek). Každé dítě má v tomto a příštím týdnu svou prezentaci přečtené knížky, dispozice k přípravě na prezentaci děti dostaly písemně, na stejném papíře má i uveden termín prezentace, který se týká konkrétního žáka. Učeb. celá hotová. Máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). 

M – III. díl učebnice po str. 39. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním) celou. Často pracujeme s mincemi, se základy kmenových zlomků – pouze v představách, pojmy neuplatňujeme.

PRV – Máme zpracované téma Ve vodě a u vody. Uč. po str. 61. PS po str. 48. Založili jsme si herbář, do kterého doma lisujeme byliny a květiny z louky, z pole a lesa, v okolí vodních ploch. V úterý 18.6. ho odevzdáváme hotový – bude za to poslední známka z PRV.

AJ – Lekce č. 7 Playtime. Uč. str. 59. PS po str. 49. Umíme již mluvenou podobou 6 nových slovíček – hračky na hřiště (viz str. 59). Máme napsaný závěrečný test i prověrku ze slovíček z 6. lekce. V pondělí budou zkoušeni někteří žáci, kteří mají nerozhodné známky, ze slovíček posledního čtvrtletí. Dotyční o tom ví.

 Výchovy – v TV chodíme ven na hřiště, půjdeme i příští týden.


Akce příští týden: koncem týdne zcela uzavřené známky pro klasifikaci na vysvědčení. Na následující týden si chystáme učebnice k odevzdání (vygumované vpisky, slepené, apod.)

POZOR: Platíme za pracovní sešity do 3. třídy (M 1.+2. díl, PRV, ČJ, AJ), nejpozději do 24.6. Prosím dle dispozic předaných na třídní schůzce (variabil. symb. je číslo žáka z ŽK červené číslo, do poznámky TF2B, platíme na účet školy), částka 500,- Kč. Děkuji za dochvilnost. V září budeme platit už jen za obyčejné sešity na psaní, papíry a případné vstupy do divadla.

Přeji příjemný víkend, O.K.