Sponzoři

29.3.2016 Děkujeme rodičům Ivana Rady za finanční dar 3000,-Kč na nákup knih do školní knihovny.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Jonáše a Hynka Střelce za ubytování  studentky Hend a péči o její pohodlí v průběhu realizace projektu Edison.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Elišky Hríbové za ubytování studentky Nadii a péči o její pohodlí v průběhu realizace projektu Edison.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Adélky Mašínové za ubytování studentky Merve a péči o její pohodlí v průběhu realizace projektu Edison.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Oskara Daňka  za ubytování studentky Soso a péči o její pohodlí a převzetí za nestandardních podmínek v průběhu realizace projektu Edison.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Remyho Douisse za ubytování studenta Dava a péči o jeho pohodlí a dopravu a převzetí za nestandardních podmínek v průběhu realizace projektu Edison.

2.3.2016 Děkujeme Spolku rodičů za finanční zajištění realizace projektu Edison, Spolek přispěl na realizaci projektu částkou 15 000,- Kč.

2.3.2016 Děkujeme mamince Kristýnky Bojčeva za pomoc při přípravě občerstvení pro studenty projektu Edison a děti v pondělí a v pátek, za upečení dortu s poděkováním studentům, za sýrový obložený talíř a další občerstvení a zajištění nápojů na pátečních prezentacích, za zakoupení dárků – magnetků s obrázkem Prahy.

2.3.2016 Děkujeme mamince Valinky Škrábkové za pomoc při přípravě občerstvení pro studenty projektu Edison a děti v pondělí a pátek a jeho roznášením.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Petra a Sonyho Duc za sponsorský dar 2 000,- Kč, který byl věnován na projekt Edison. Částka byla použita na zajištění dopravy na místo a zpět – Pražská Venice – odpolední výlet po Vltavě s výkladem v Aj a návštěva Muzea Karlova mostu.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Martínka Znamenáčka za zajištění nápojů  – vody, čaje, káva a sušenek pro studenty projektu Edison.

2.3.2016 Děkujeme mamince Míši Vrňáka za upečení přivítacího dortu pro studenty projektu Edison.

2.3.2016 Děkujeme rodičům Lukáška Marka za zajištění nápojů  a kelímků pro děti a studenty na projektu Edison a za kvalitní ovoce pro studenty.

2.3.2016 Děkujeme rodičům dětí, kteří po celý týden zajišťovali občerstvení pro studenty, pro děti i paní učitelky:

( pokud v seznamu někteří rodiče ještě chybí, prosím o prominutí zatím nemám ještě úplná data, děkuji za pochopení)

pí.Černá -1. roč.

pí. Janebová – 1. roč.

pí. Dykastová – 2. roč.

pí. Antonová – 2.roč.

pí. Hybelová – 2.roč.

pí. Střelcová – 2. roč. a 5. roč.

pí. Dvořáková -2.roč. a 4. roč.

pí. Vrňáková – 2. roč.

pí. Loučková – 2. roč.

pí. Sejrková -2. roč.

pí. Hradilová -2. roč.a 4. roč.

pí. Urbanová – 4. roč.

pí. Varajová – 4. roč.

pí. Strnadová – 3. roč.

pí. Vitásková -3. roč.

pí. Carvanová – 3. roč.

pí. Svobodová – 3. roč.

pí. Bojčeva – 5. roč.

2.3.2016 Děkujeme mamince Alenky Vitáskové, za osobní nabídku a zajištění doprovodu studentky Hend, která právě dokončila  studium na lékařské fakultě a mohla se tak podívat na jedno z nejmodernějších pracovišť IKEM v Evropě.

15.1.2016 Děkujeme manince Tamary Novotné žákyně 5. třídy a Tea žáka 2. třídy, zdrav. sestřičce za zdravotní prohlídku žáků celé školy.

2.12.2015 Děkujeme rodičům Duong Trung Phuc za dárky do tomboly.

2.12.2015 Děkujeme paní Bojčeva za stromky pro děti.

2.12.2015 Děkujeme rodičům Kristýnky Kubínové za finanční dar pro potřeby 1.B.

1.10.2015 Děkujeme za dar na adaptační pobyt žáků 5. ročníku Spolku rodičů, paní Bojčeva, Bažantové, Suchopárové a panu Heresovi.

25.9.2015 Děkujeme za certifikovaný písek do nového pískoviště rodině Profousových. Děti výskají radostí!!

30.8.2015 Děkujeme Spolku rodičů za pískoviště.

30.6.2015 Děkujeme paní Znamenáčkové za peníze na filtr pro naše želvy.

12.5.2015 Děkujeme rodičům za dofinancování výletu žáků.

11.5.2015 Děkujeme Spolku rodičů za alba pro žáky do páté třídy.

10.4.2015 Děkujeme rodičům Anny Rudovské za dar na nákup knih do žákovské knihovny.

30.3.2015 Děkujeme Spolku rodičů za dar na nákup knih do žákovské knihovny.

9.2.2015 Děkujeme České pojišťovně za interaktivní učebnici v hodnotě 7990,-Kč.

17.12.2014 Děkujeme advokátní kanceláři Rada a Partner, s.r.o. za finanční příspěvek pro potřeby školy.

Děkujeme za finanční dar Spolku rodičů na úhradu nákladů projektu Edison.

Děkujeme za finanční dar z nadace Women for women na úhradu stravného pro 4 naše žáky.

25.9.2014 Děkujeme dědečkovi Moniky Suchopárové ze 4. třídy, rodině Matěje Koppa ze 4. třídy, mamince a Kristýnce Bojčeva také ze 4.A za pomoc při odstraňování dřevin na školním pozemku.

20.6.2014Děkujeme panu Zítkovi (tatínek Vanesy ze 3.třídy) za videozáznam ze školní akademie, která se konala v červnu 2014.

10.6.2014 Děkujeme advokátní kanceláři Rada a Partner, s.r.o. za finanční příspěvek pro potřeby žáků třídy.

5.6.2014 Děkujeme paní Ernstové (maminka žáka 2.ročníku) za finanční příspěvek škole pro potřeby žáků třídy.

31.3.2014 Děkujeme všem rodičům žáků z 3.A za finanční dary, které byly použity na výuku výtvarné výchovy s rodilou mluvčí.

17.4.2014 Děkujeme všem rodičům žáků z 2.třídy za finanční dary, které byly použity na výuku výtvarné výchovy s rodilou mluvčí.

11.4.2014 Děkujeme paní Kendíkové (maminka žákyně 5.ročníku) za počítač a monitor určený pro potřeby žáků.

13.1.2014 Děkujeme paní Hradilové (maminka žákyně 2.ročníku) za finanční příspěvek škole pro potřeby žáků.

19.12.2013 Děkujeme paní Indrové, Markové a Zemanové (maminkám žáků 1.ročníku) za finanční příspěvek pro žáky 1.třídy.

13.12.2013 Děkujeme paní Rudovské (maminka žákyně 1.ročníku) za finanční příspěvek škole pro potřeby žáků.

3.12.1013 Děkujeme tatínkovi Vanessy Zítkové ( žákyně 2. ročníku ) za pořízení foto a videodokumentace při projektu Edison.

Děkujeme za finanční dar z nadace Women for women na úhradu stravného pro 3 naše žáky.

18.10.2013Děkujeme paní Evě Radové (maminka žáka 1.ročníku) za finanční příspěvek škole pro potřeby žáků a potřeby školní družiny.

9.10.1013 Děkujeme rodičům Lukáše Marka za finanční příspěvek na hry do školní družiny.

23.9.2013 Děkujeme rodičům žáka Duc Le LONG za finanční příspěvek na sešity a úkolníčky pro žáky 3.B.

23.9.2013 Děkujeme rodičům Terezky Masopustové za finanční příspěvek na čtvrtky pro žáky 3.B.

20.9.1013 Děkujeme rodičům Vítka Perknera a Anastázie Zemanové za finanční příspěvek na hry do školní družiny.

20.9.1013 Děkujeme rodičům Veroniky Jánské a Yana Emsona z 3.B za finanční příspěvek na zařízení třídy.

24.4.2013 Děkujeme všem rodičům žáků z 1.roč.za finanční dary, které byly použity na výuku výtvarné výchovy s rodilou mluvčí.

22.1.2013 Děkujeme všem rodičům žáků z 2.A za finanční dary, které byly použity na výuku výtvarné výchovy s rodilou mluvčí.

22.1.2013 Děkujeme rodičům Barborky Velenské z 1. ročníku za finanční příspěvek na keramickou dílnu.

22.1.2013 Děkujeme paní Střelcové za výrobu plakátu na keramickou dílnu.

8.1.2013 Děkujeme rodičů žáků Jakuba Nevrkleho a Dominika Ernsta – jejich firmě JN Interier ČR za dovybavení všech šatních skříněk poličkami a věšáky. Jsme rádi, že naši žáci budou mít své oblečení a obuv dobře uloženy.

10.12.2012 Děkujeme advokátní kanceláři Rada a Partner, s.r.o. za finanční příspěvek na školní autobus.

27.11.2012 Děkujeme rodičům Amálky Pitrové z 1. ročníku za finanční příspěvek na školní autobus.

27.11.2012 Děkujeme rodičům Kristýnky Bojčeva z 2.A za finanční příspěvek na autobus.

31.10.2012 Děkujeme mamince Klaudie Rohn ze 3. ročníku za krásnou malbu na zdi ve třídě.

31.10.2012 Děkujeme rodičům Dominika Ernsta z 1. ročníku za finanční příspěvek na školní autobus.

16.10.2012 Děkujeme rodičům Matěje Koppa, Vanesy Zítkové, Moniky Suchopárové, Michaela Urbana, Dominika Ernsta a Denisy Kvasničkové za dary pro školní družinu.

5.10.2012 Děkujeme panu Ďurčovi (otec Jakuba z 1.ročníku) za cenné rady a vydatnou pomoc s webovými stránkami naší školy.

1.10.2012 Děkujeme rodičům Štěpána Novotného z 2.A za finanční příspěvek na autobus.

26.9.2012 Děkujeme rodičům Soni Hradilové z 1.ročníku za finanční příspěvek na školní autobus.

16.9.2012Děkujene paní Ernstové, mamince žáka 1.ročníku, za pomoc při přípravě materálů na výuku anglického jazyka

29.6.2012 Děkujeme všem rodičům a prarodičům za jejich účast a pomoc při cyklojízdě naší školy.

29.6.2012 Poděkování patří manželům Takácsovým za dárky pro děti na výjezd do Železné Rudy.

27.4.2012 Děkujeme paní Maričákové a panu Strnadovi za doprovod a pomoc při organizaci akcí ŠD.

21.11.2011 Děkujeme paní Szabo za pomoc s výzdobou školy na Vánoce.

14.11.2011 Děkujeme paní Suchopárové, Tomešové a manželům Nedvědovým za přinesený materiál pro potřeby Vv.

3.11.2011
Děkujeme Mgr. Michaele Valešové (maminka žákyně 1.A) za finanční příspěvek škole.

30.10.2011
Děkujeme rodičů za příspěvek na pronájem tělocvičen.

30.10.2011
Děkujeme rodičům dětí 1.A a 1.B za finanační příspěvek na nové šatní skříňky pro prvňáčky.

30.9.2011
Děkujeme tímto paní Bažantové i paní Bojčeva za poskytnutý materiál pro školní družinu.

22.9.2011
Děkujeme panu Jaroslavu Nevrklovi za výrobu skříní na míru pro 1.A i 1.B.

22.9.2011
Děkujeme paní Věře Koppové za sáčky pro naše žáky.
9.9.2011
Děkujeme paní Věře Koppové za ušití sáčků na Tv pro pvňáčky.

9.9.2011
Děkujeme paní Magdě Kvasničkové (babičce Denisy Kvasničkové-1.B) za finanční dar
10 000,-Kč naší škole.

2.9.2011
Děkujeme rodičům 1.A a 1.B za příspěvek na nový koberec a policovou skříňku.

12.5.2011
Děkujeme všem rodičům za příspěvek na nové vchodové dveře.

11.3.2011
Děkujeme panu Mackovi za rekonstrukci chaloupky ve školní družině.

21.2.2011
Děkujeme rodičům žáků 3.třídy za finanční příspěvek na nový koberec.

21.2.2011
Děkujeme panu Pospíšilovi za jeho naučnou přednášku o horninách a minerálech.

9.11.2010
Děkujeme panu Nedvědovi za úpravu chůd. Děti moc děkují…

9.11.2010
Děkujeme paní Zdeně Schuhové za malbu postavy pohádkového Krtečka v 1.B
14.10.2010
Děkujeme všem rodičům za nákup trampolín.

30.9.2010
Děkujeme rodičům našich prvňáčků za finanční příspěvek na koberec pro prvňáčky.
23.9.2010
Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli svými výrobky zajistit výborné pohoštění pro výpravu cizinců na naší škole. Cizinci si tak jistě odvezou vzpomínky nejen na krásnou Prahu, ale i na výborné jidlo, :) Mgr.Michaela Pažoutová
14.9.2010
Děkujeme tímto rodičům (panu Pospíšilovi, p.Vlkové) za sponzorké dary k projektu Comenius.