Školní družina

DEN_OTEVŘENÝCH_DVEŘÍ
Mometálně jsou děti rozděleny do 4 oddělení s celkovou kapacitou 120 dětí.

Vychovatelky ŠD
—————
Marie Štaflová – vedoucí ŠD marie.staflova@zspisnice.info – tel.: 603 182 296
Veronika Kavecká – vychovatelka –  bude doplněno
Dana Hývlová – vychovatelka – dana.hyvlova@zspisnice.info
Božena Bláhová – vychovatelka – bozena.blahova@zspisnice.info

Provozní doba
————-

|    6:30 – 7:40    |    Ranní družina    |
|    8:00 – 8:45    |    vyučování od 8:55  |
|    11:40 – 17:30    |    Odpolední družina    |

Režim školní družiny
——————–

|    6:30 – 7:40    |   ranní družina    |
|    7:40 – 8:00    |   odchod dětí na vyučování    |
|    8:00 – 8:45    |   zájmová činnost    |
|    11:40 – 13:30    |   nástup do odpolední družiny, oběd, odpočinková a zájmová činnost    |
|    14:00 – 15:00    |   pobyt venku (vycházka) – prosím respektujte!    |
|    15:00 – 15:30    |   hygiena a svačina    |
|    15:30 – 17:30    |  hry dle zájmu dětí    |
|    17:30    |   konec ŠD    |

Platby
——-
Cena: 210 Kč/dítě/měsíc

Vnitřní řád školní družiny ZŠ s RVJ: Vnitřní řád školní družiny

Přihláška do ŠD: Přihláška do školní družiny

Napsat komentář