Školní družina

POZOR ZMĚNA ČÁSTKY ZA ŠKOLNÉ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OD 1.9. 2021.

Cena: 250 Kč/žák/měsíc

Děti  budou rozděleny do 4 oddělení s celkovou kapacitou 120 dětí.

Vychovatelky ŠD:
Marie Štaflová vedoucí ŠD:  marie.staflova@zspisnice.info   tel.: 603 182 296
Veronika Kavecká vychovatelka:  veronika.kavecka@zspisnice.info
Michaela Fortinová  vychovatelka:  michaela.fortinova@zspisnice.info
Božena Bláhová  vychovatelka:  bozena.blahova@zspisnice.info.

Provozní doba: 

|    6:30 – 7:40    |    Ranní družina    |
|    8:00 – 8:45    |    vyučování od 8:55  |
|    11:40 – 17:30    |    Odpolední družina    |

Režim školní družiny:

|    6:30 – 7:40    |   ranní družina    |
|    7:40 – 8:00    |   odchod dětí na vyučování    |
|    8:00 – 8:45    |   zájmová činnost    |
|    11:40 – 13:30    |   nástup do odpolední družiny, oběd, odpočinková a zájmová činnost    |
|    14:00 – 15:00    |   pobyt venku (vycházka) – prosím respektujte!    |
|    15:00 – 15:30    |   hygiena a svačina    |
|    15:30 – 17:30    |  hry dle zájmu dětí    |
|    17:30    |   konec ŠD    |

Platby: 

Žádáme vás o úhradu: 

1 000 Kč  za 1. období   09-12/2021 

 1 500 Kč za 2. období  01-06/2022

Vnitřní řád školní družiny ZŠ s RVJ: Vnitřní řád školní družiny

Přihláška do ŠD: Přihláška do školní družiny

Napsat komentář