ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 o školských obvodech základních škol s účinností od 1. 4. 2021.