Budoucí prvňáci

Vyhláška č. 4 o školských obvodech základních škol s účinností od 1.4. 2020.

Lhůta pro podání žádosti o přijetí: od 20. 4. 2020 od 0:00 hodin do 27. 4. 2020 dne 24:00 hodin

Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část bude zrušena. Letos otevíráme jednu první a přípravnou třídu.

Důležité informace (aktualizace 14.04.2020)

Kritéria pro přijetí

Kriteria pro přijetí do 1. třídy (pdf)

Kriteria pro přijetí do přípravné třídy (pdf)

Žádosti

O přijetí do 1. třídy (pdf, doc)

O přijetí do 1. třídy před dovršením 6 let (pdf, doc)

O odklad školní docházky (pdf, doc)

O přijetí do přípravné třídy (pdf, doc)