ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ A PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 o školských obvodech základních škol s účinností od 1.4. 2021.

Vyhlášení zápisu pro rok 2021 – 2022

Kompletní informace o zápisu

Kritéria pro přijetí do 1. třídy.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Zákonní zástupci budoucích žáků naší školy,

v letošním roce proběhne formální zápis výhradně on-line formou. Nicméně na základě zkušeností z minulého roku je možné využít individuální konzultace se školní psycholožkou. Konzultace je vhodná v případě, kdy máte pochybnosti, zda je Vaše dítě dostatečně připravené do první třídy. Možná dokonce zvažujete, zda se objednat na vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně, ale nejste si jisti, zda je to skutečně nutné. Další informace najdete v dokumentu na stránkách školy.

Zájemci o odklad školní docházky a případné, následné zapsání do přípravné třídy podávají:

  • Žádost o přijetí do 1.třídy pro školní rok 2021-2022
  • Žádost o odklad školní docházky o 1 rok

Na Žádosti o přijetí do 1.třídy zaškrtnou možnost: Budeme pro dítě žádat o odklad.

Postup pro podání Žádosti o přijetí do 1. třídy:

Zákonný zástupce:

1) vyplní elektronickou přihlášku  v odkazu na webových stránkách školy. Zde je možno zaškrtnout i žádost o odklad. Toto učiňte i v případě zájmu o přípravnou třídu.

2) dostane automatický email  s potvrzením, že je dítě zaevidováno k zápisu. V rámci potvrzení dostane také odkaz na Žádost ke přijetí do 1. třídy k vytisknutí a doplnění.

3) vytiskne a doplní Žádost o přijetí do 1.třídy (resp. žádost o odklad), přiloží potřebné dokumenty (prostou kopii rodného listu). K Žádosti o odklad školní docházky, může přiložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení lékaře.

4) podá žádost způsobem, který si zvolí.

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), Datová schránka školy: d5zcu78 Předmět: Žádost – Zápis do 1. třídy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), email: blanka.chylova@zspisnice.info Předmět: Žádost – Zápis do 1. třídy.
  • prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, na adresu: ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice, 142 00 Na obálce uvést: „Žádost – Zápis do 1. třídy“
  • Osobním podání žádosti zákonným zástupcem dítěte s nezbytným dodržením pokynů školy tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy. V pracovních dnech je přípustné si předem sjednat termín setkání ve lhůtě pro podání žádostí, a to po dohodě s ředitelkou školy na zde uvedených kontaktech: tel.: 261 911 451 nebo e-mail: blanka.chylova@zspisnice.info.

Leták pro školky ke stažení