Present simple (přítomný čas prostý)

Tabulka přehledu

Přehled gramatiky je možno najít v pracovním sešitu (zadní stránky oddělení lekce 4). Nejčastější chyby bývají:

  • přidávání -s u třetí osoby (jeden člověk/ objekt např. he, she, my dog, Mark atd. (vyjimka I nebo you)
  • tvoření záporu (on pracuje he works vs. on nepracuje he doesn´t work
  • znalost slovní zásoby (slovesa, sporty atd.)
  • Otázky Wh- viz výkladový sešit
  • Tvoření jednoduchých otázek – použití pomocného slovesa do/does

Teorie (tabulka k tisku)

Teorie (přidávání -s) – sekce pravopis

Procvičování kladných vět 1.

Procvičování kladných vět 2.

Záporné věty (výběr)

Záporné věty (přepisování)

Otázky

Otázka 2

Celkové procvičování 1

Celkové procvičování 2

Stránky s mnoha druhy procvičování