Společně to dokážeme

Cílem projektu je podpořit u dětí schopnost hledat řešení, spolupracovat v týmu a překonávat překážky.

Projekt bude zařazen do preventivního programu školy.