Organizace školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny  27. 10. – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Vysvědčení za 1.pololetí 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 7. 3. – 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. – 18.4. 2022
Zápis do 1. třídy 1.4. a 30. 4. 2022
Rozloučení s páťáky 23.6. 2022
Vysvědčení za 2.pololetí  30. 6. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

Napsat komentář