Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017
1.9. Třídní schůzky žáků 1. tříd
7.9. První hodina plavání
15.9. Třídní schůzky
29.9.,30.9.,3.10.,4.10. Škola chutí-výukový program
24 10. – 25.10. Volno ředitelky školy
24.10 – 27.10. Příměstský tábor
26.10. – 27.10. Podzimní prázdniny
21.10. Orientační běh
10.11. Třídní schůzky
21.11. – 25.11 Projektové vyučování v anglickém jazyce Edison
25.11. Den otev. dveří
14.11. Pedagogická rada
8.12. Jarmark a besídky
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
12.1. Den otev. dveří
23.1. Pedagogická rada
31.1. Období školního vyučování v prvním pololetí bude ukončeno.
3. 2. Pololetní prázdniny
13. 3. – 19. 3. Jarní prázdniny
21.4. Den otev. dveří
6.4. Třídní schůzky
10.4. Pedagogická rada
13.4 – 14. 4. Velikonoční prázdniny
21.4. Zápis do 1. tříd
25.5. Hra na školu
31.5. Cyklojízda
8.6. Třídní schůzky
15.6. Hra na školu a tř. sch. bud. 1. tř.
19.6. Pedagogická rada
23.6. Slavnosti v Písnici
30.6. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno.

 

-->