Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017
1.9. Třídní schůzky žáků 1. tříd
7.9. První hodina plavání
15.9. Třídní schůzky
29.9.,30.9.,3.10.,4.10. Škola chutí-výukový program
24 10. – 25.10. Volno ředitelky školy
24.10 – 27.10. Příměstský tábor
26.10. – 27.10. Podzimní prázdniny
21.10. Orientační běh
10.11. Třídní schůzky
21.11. – 25.11 Projektové vyučování v anglickém jazyce Edison
25.11. Den otev. dveří
14.11. Pedagogická rada
8.12. Jarmark a besídky
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
12.1. Den otev. dveří
23.1. Pedagogická rada
31.1. Období školního vyučování v prvním pololetí bude ukončeno.
3. 2. Pololetní prázdniny
13. 3. – 19. 3. Jarní prázdniny
21.4. Den otev. dveří
6.4. Třídní schůzky
10.4. Pedagogická rada
13.4 – 14. 4. Velikonoční prázdniny
21.4. Zápis do 1. tříd
25.5. Hra na školu
31.5. Cyklojízda
8.6. Třídní schůzky
15.6. Třídní schůzka budoucích 1. tříd
19.6. Pedagogická rada
22.6. AKADEMIE
28.6. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno.

 

-->