Organizace školního roku 2017/2018

Vyučování ve školním roce 2017/2018 začne 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno  31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na 26. října a 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. prosince 2017 a skončí  2. ledna 2018. Vyučování začne  3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 5. – 9. 2. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na 29. a 30. 3. 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od 30. června 2018 do 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 3. září 2018.

 

-->