Hodnocení

Výsledky evaluace v roce 2019

Komentář k dotazníkovému šetření:

Účast:

  1. TŘÍDA 23/9
  2. TŘÍDY 30/18
  3. TŘÍDY 35/12
  4. TŘÍDA 26/7
  5. TŘÍDA 17/8

Celkem   131/54     41,22 %

VAŠE DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Pochvala pro třídní vyučující   5x – INFORMACE PŘEDÁNA VYUČUJÍCÍM. MOC NÁS TO TĚŠÍ. 

Nespokojenost  s vyučováním  od 7,00  1x

Žádost o uvádění prospěchu  na webu 1x

Žádost o více sportovních kroužků  1x – vyplňte, prosím, do předběžné nabídky kroužků

Žádost o více pohybových kroužků- v rámci ŠD    1x

Zajistit kroužek In-line brusle  1x – zařazeno v předběžné nabídce kroužků

Špatná kvalita jídla v poslední době  1x  – potřebovali bychom více konkrétní informaci

Lepší informovanost prostřednictví  webových stránek  o  probíraném učivu  1x – je pravda, že někteří vyučující volí jinou formu informování, zohledníme žádost v příštím školní roce.

Zajistit více akcí mimo školu 1x – při vypracování výroční zprávy budeme 

hodnotit mimo jiné i  účast a pestrost třídních  akcí pořádaných mimo školu.                                                                                                                                 Zájem o odbornou přednášku na téma – drogy, hygiena, nemoci, učení cizím jazyků,  bohužel vyplnil jen jeden zákonný zástupce.

Děkujeme za Vaši účast a podnětná upozornění, kterými se budeme zabývat v nejbližším možném termínu. Některá upozornění jsme řešili bez odkladu. 

Výsledky evaluace v roce 2017

dotaznik-rodice

Inspekční zpráva 2014/15

Výsledky evaluace v roce 2015

1.    Jste spokojeni s kvalitou vyučování ve škole?
2.    Jste spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků?
3.    Je množství poznatků, které žák získává ve škole, dostatečné?
4.    Jste spokojeni s organizací Tv ve škole?
5.    Je doba, kterou tráví dítě ve škole, správně dlouhá?
6.    Je doba, kterou tráví dítě doma přípravou na vyučování, správně dlouhá?
7.    Je správná organizace školy (rozvrh, přestávky, vstup do školy,…)?
8.    Jste spokojeni s prací školní družiny a školního klubu?
9.    Cítí se Vaše dítě ve škole bezpečně?
10.    Jste dostatečně informováni o Vašem dítěti (třídní schůzky, žákovské knížky, …)?
11.    Měli by mít rodiče více pravomocí spolurozhodovat,  o dění ve škole RŠ?
12.    Je nabídka zájmových kroužků dostatečná?
13.    Je dostatečná nabídka školních akcí (výlety, divadelní představení, projektové dny)?
14.    Jste spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností?
15.    Jste spokojeni s tím, že Vaše dítě navštěvuje tuto školu?

Na každou otázku šlo odpovědět pěti způsoby.
Hodnocení jako ve škole ( 1 – nejlepší. 5 – nejhorší)