Hodnocení

Výsledky evaluace v roce 2017

dotaznik-rodice

Inspekční zpráva 2014/15

Výsledky evaluace v roce 2015

1.    Jste spokojeni s kvalitou vyučování ve škole?
2.    Jste spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků?
3.    Je množství poznatků, které žák získává ve škole, dostatečné?
4.    Jste spokojeni s organizací Tv ve škole?
5.    Je doba, kterou tráví dítě ve škole, správně dlouhá?
6.    Je doba, kterou tráví dítě doma přípravou na vyučování, správně dlouhá?
7.    Je správná organizace školy (rozvrh, přestávky, vstup do školy,…)?
8.    Jste spokojeni s prací školní družiny a školního klubu?
9.    Cítí se Vaše dítě ve škole bezpečně?
10.    Jste dostatečně informováni o Vašem dítěti (třídní schůzky, žákovské knížky, …)?
11.    Měli by mít rodiče více pravomocí spolurozhodovat,  o dění ve škole RŠ?
12.    Je nabídka zájmových kroužků dostatečná?
13.    Je dostatečná nabídka školních akcí (výlety, divadelní představení, projektové dny)?
14.    Jste spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností?
15.    Jste spokojeni s tím, že Vaše dítě navštěvuje tuto školu?

Na každou otázku šlo odpovědět pěti způsoby.
Hodnocení jako ve škole ( 1 – nejlepší. 5 – nejhorší)