Lektoři kroužků

Bc. Martin Vegner
-student VŠE, 24 let, lektor kroužku Počítače


Monika Kuchynková

– školní ekonom, lektorka kroužku Jóga

IMG_0472


Jitka Jandová
– třídní učitelka, lektorka kroužku Keramika


Olga Kretíková
– třídní učitelka a lektorka kroužku Sborový zpěv
2012kretikova

Radmila Vlčková
– vychovatelka družiny a lektorka kroužku Keramika 2
2013vlckova

– studentka VŠ a lektorka kroužku Irské tance.

 

-->