Lektoři kroužků

Martin Vegner
-student VŠE, 22 let, lektor kroužku Počítače


 

 

Dana Hývlová
– vychovatelka školní družiny, lektorka kroužku Jóga

 


Jitka Jandová
– třídní učitelka, lektorka kroužku Sportovky a Keramika


Olga Kretíková
– třídní učitelka a lektorka kroužku Sborový zpěv
2012kretikova

Radmila Vlčková
– vychovatelka družiny a lektorka kroužku Keramika 2
2013vlckova

Veronika Rašpličková
– studentka VŠ a lektorka kroužku Irské tance.

 

-->