On-line výuka

Pro distanční výuku využíváme aplikace Google Meets s několika doplňky, které se mohou lišit u jednotlivých tříd. Práce je organizována individuálně pro každou třídu dle upraveného rozvrhu. Pro zjednodušení využíváme opakované schůzky, které zakládá třídní vyučující. Schůzka se tedy žákům 1. -4. ročníku nebude zobrazovat v kalendáři. Odkaz bude ale trvalý a je možno ho vložit do záložek. Tento systém budeme průběžně vyhodnocovat a případně provedeme drobné změny.

Jednotlivé vyučovací hodiny pak realizují učitelé, kteří ve třídě daný předmět vyučují. Postupujeme podle metodik pro vedení distanční výuky.

  • Vyučovací hodina nemusí vždy trvat 45 minut, žáci mohou mít vyhrazený čas na dokončení aktivit či jejich zaslání učiteli.
  • V průběhu výuky mají žáci vypnutý mikrofon, Zapínají ho na pokyn vyučujícího.
  • Přihlášení by mělo probíhat ze školního Google účtu.
  • V průběhu hodin budou žáci pracovat s běžnými pomůckami a očekávat se dají i různé menší pohybové aktivity (např. dle pokynů v angličtině).

Důležité odkazy

Jak připojit Google Meets

Sada návodů pro Google Meets

Zdroj materiálů pro rodiče