Jak se přihlásit do Meets

Pro distanční výuku využíváme aplikace Google Meets s několik doplňky, které se mohou lišit u jednotlivých tříd.

Základem každého spojení je odkaz, který je poskytnut třídní učitelkou (pro 5. třídy součástí Google Classroom ) např. https://meet.google.com/chh-wzp-ecn. Tučně označená část pak značí unikátní kód každé schůzky. Je důležité zadat správný kód nebo odkaz z mailu od třídní učitelky či jiného vyučujícího.

Připojení je možno třemi cestami:

  1. kliknutí na zaslaný odkaz
  2. Spuštění webové aplikace https://meet.google.com/ a připojit se ke schůzce pomocí příslušného kódu
  3. Využití aplikace Google Meets (pokud je na tabletu nainstalována)

Vstupní obrazovka je zobrazena následovně. Prosím o kontrolu následujících bodů.

  1. Zde by měl být školní účet dítěte
  2. Funkci rozmazání pozadí prosím nepoužívat. Zvyšuje nároky na připojení.
  3. Zde by měl být přihlášen učitel, bez jeho přítomnosti není možné připojení ke schůzce.
  4. Zde zapínáte či vypínáte kameru. Postupujte podle pokynů vyučující.
  5. Do schůzky vstupujte s vypnutým mikrofonem.