ÚŘEDNÍ DESKA

Zastupitelstvo MČ Praha -Libuš schválilo dne 5.4. 2022 Usnesení č.22/2022 změnu názvu školy na ZŠ Písnice.

Žádost postupuje k jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, které se bude konat dne 5. dubna 2022, kde může být rozhodnuto o změněn zřizovací listiny základní školy.

Dne 14. 3. 2022 projednal zřizovatel žádost na změnu  názvu školy podpořenou výsledkem ankety.

Škola požádala zřizovatele o změnu názvu školy ze „ZŠ s rozšířenou výukou jazyků“ na „ZŠ Písnice“.

Škola uspořádala ke zjištění názoru na možnou změnu názvu školy anketu na změnu názvu školy mezi rodiči, žáky a zaměstnanci školy s tímto výsledkem.

Aktuální stav procesu: Žádostí školy se zabývala Rada městské části:

Na základě Informace o žádosti na jednání 2. září 2021 a vzala na vědomí výsledek ankety na svém jednání dne 21. února 2022. Prvním krokem v procesu realizace změny názvu je vyjádření Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace školy.

Zápis změny názvu školy bude platný až po změně názvu školy v Obchodním rejstříku a změně záznamu v rejstříku škol a školských zařízení.

Změna bude účinná od data, ke kterému bude plánována v rejstřících, obecně lze kdykoli, z praktických důvodů nejčastěji k 1. 9., případně  k 1. 1. roku.

Pokud  bude změna zřizovatelem školy schválena, pro rodiče, žáky, ani zaměstnance se nic nemění, veškeré platné dokumenty zůstávají i po nabytí účinnosti změny v platnosti, není nutné je vyměňovat ani činit k nim dodatky.

O výsledku procesu změny a termínu nabytí její účinnosti bude škola informovat skrze komunikační kanály školy (na webových stránkách pro dálkový přístup, mailem, na vývěsce).