Školská rada

Školská rada

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Městská část Praha – Libuš.

Kompetence

  1. Schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy.
  2. Vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele.
  3. Projednává zprávy ČŠI
  4. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní zprávy.

Členové rady


Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče žáků ze svých řad, třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Rada má v naší škole 6 členů:

za zřizovatele – Mgr. Hana Kendíková a Ing. František Herc

za zákonné zástupce – Mgr.Kateřina Kubínová a Ing.Radim Perkner

za pedagogy – Mgr. Olga Kretíková a Marie Štaflová.

Předsedou školské rady je Ing. Radim Perkner.

Zapisovatelkou je Mgr. gr. Olga Kretíková.

Školská rada se schází zpravidla 3× ročně.

Zápis ze Školské rady 04.10.2018

Zápis ze Školské rady 27.06.2018

Zápis_ze_Školské_rady_1.3.2018

Zápis ze Školské rady 5.10.2017

Zápis ze Školské rady 15.9.2016

Zápis – školská rada 15.6.2016

Zápis – školská rada 10.6.2015

Zápis – školská rada 24.9.2015

Zápis – školská rada 23.4.2014

Zápis – školská rada 13.11.2013

Zápis – školská rada 11.9.2013