Školská rada

Zápis o provedení a průběhu hlasování a výsledcích volby do Školské  rady ZŠ s RVJ

Dne 3.4. 2019 byla ustavena volební komise ve složení: 

Mgr. Blanka Chýlová – předsedkyně

Mgr. Olga Kretíková – členka

Marie Štaflová – členka

Dne 21.5. 2019 byla doplněna volební komise:

Mgr. Milena Rážová-členka

Mgr. Lenka Veisová-členka

Lenka Červená-členka

Nast. Gabriela Maskumič-Kadidlová-členka

Ing. Zuzana Schilhartová-členka

Dne 3.4. 2019 byla vyhlášena příprava voleb. Byla ustanovena volební komise.

Dne 4.4. 2019 byla vyhlášena řádná volba do školské rady ZŠ s RVJ ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků.

Dne 21.5. byla doplněna volební komise. Členkami se staly třídní vyučující.

Dne 29.4. 2019 ve 14 hodin byl ukončen termín pro podání návrhů kandidátů.

Dne 28.5. 2019  v době od 17 do 19 hodin se konaly volby v době konání třídních schůzek.

Třídní vyučující, členky volební komise, ve své třídě zaznamenaly do seznamu

134 oprávněných voličů předání hlasovacího lístku.

Navržení kandidáti:

1. Ing.Jana Krátká

2. Slavomíra Fiedlerová Týmová

3. Mgr. Kateřina Kubínová

4. Ondřej Vasilenko

Počet zapsaných voličů: 101

Počet vydaných hlasovacích lístků: 101

Počet platných hlasovacích lístků: 99

Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Mgr. Kateřina Kubínová                 72

Ing. Jana Krátká                             46

Slavomíra Fiedlerová Týmová       42

Ondřej Vasilenko                            38    

Seznam zvolených kandidátů:

Mgr. Kateřina Kubínová               

Ing. Jana Krátká                           

Seznam nezvolených kandidátů:

Slavomíra Fiedlerová Týmová      

Ondřej Vasilenko                                 

29. 5. 2019                            Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

                                                                                     

Listina kandidátů do Školské rady Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice

1.  Ing. Jana Krátká 

2.  Slavomíra Fiedlerová Týmová

3.  Mgr. Kateřina Kubínová

4. Ondřej Vasilenko

V Praze dne 30. 4. 2019                  Mgr. Blanka Chýlová v.r.

 

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Městská část Praha – Libuš.

Kompetence

  1. Schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy.
  2. Vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele.
  3. Projednává zprávy ČŠI
  4. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní zprávy.
 

Členové rady


Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče žáků ze svých řad, třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Rada má v naší škole 6 členů:

za zřizovatele – Mgr. Hana Kendíková a Ing. František Herc

za zákonné zástupce – Mgr.Kateřina Kubínová a Ing.Radim Perkner

za pedagogy – Mgr. Olga Kretíková a Marie Štaflová.

Předsedou školské rady je Ing. Radim Perkner.

Zapisovatelkou je Mgr. gr. Olga Kretíková.

Školská rada se schází zpravidla 3× ročně.

2019:

Zápis ze Školské rady 28.3.2019

2018:
Zápis ze Školské rady 04.10.2018

Zápis ze Školské rady 27.06.2018

Zápis_ze_Školské_rady_1.3.2018

2017:
Zápis ze Školské rady 5.10.2017

2016:

Zápis ze Školské rady 15.9.2016

Zápis – školská rada 15.6.2016

2015:

Zápis – školská rada 10.6.2015

Zápis – školská rada 24.9.2015

2014:

Zápis – školská rada 23.4.2014

2013:

Zápis – školská rada 13.11.2013

Zápis – školská rada 11.9.2013