Spolek rodičů


Cílem činnosti Spolku rodičů je hájit a prosazovat zájmy dětí, zasazovat se o jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj a také podpořit ZŠ L. Coňka při její činnosti.

Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit ZŠ L.Coňka. Další činnosti:

  • seznamuje vedení školy ZŠ L. Coňka s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
  • přispívá ZŠ L. Coňka  dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly ZŠ L.Coňka a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
  • shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit a investic ZŠ L. Coňka, zejména na základě dobrovolných příspěvků rodičů a/nebo zákonných zástupců žáků;
  • zajišťuje ve spolupráci se ZŠ L. Coňka různé kulturní, sportovní a společenské akce.

Členem Spolku může být rodič nebo zákonný zástupce dítěte navštěvujícího ZŠ L. Coňka v daném školním roce nebo jakákoli jiná zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku a jejíž přihláška bude schválena členskou schůzí Spolku.

Stanovy Spolku: stanovy-spolku


Platby do Spolku číslo účtu 2700631232/2010, variabilní symbol je číslo žáka (v žákovské knížce),
zpráva pro příjemce:

1.A – R1A
1.B – R1B
2.tř – R2
3.tř. – R3
4.tř. – R4
5.A – R5A
5.B – R5B

Platby: 1.dítě na škole 500,–Kč, 2.dítě na škole 250,–Kč, 3.dítě na škole zdarma


ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 – kontakty

TřídaJménoemail
předsedkyně, 4. třídaKateřina Kubínovákubinova525@gmail.com
2. a 4. třídaLinda PhamIphone111@seznam.cz
1.ALucie BenešováLucie.benesova@email.cz
1.BSoňa GondolánováSona.go@seznam.cz
2. třídaHanka HorákováHa.horakova@centrum.cz
3. třídaSlávka FiedlerováSlavka.tymova@seznam.cz
3. třídaJana Hanzlíčkovájhs@email.cz
4. třídaOndřej VasilenkoOndrej.Vasilenko@seznam.cz
5.AMagda Kubrychtová magda_novotna@seznam.cz
5.BIvan Helceletivan@helcelet.cz
5.BBarbora Daňkovábara.dankova@gmail.com

Schůze Spolku 7. října 2021

Schůze Spolku 31. května 2021

Schůze Spolku 20. dubna 2021

Schůze Spolku 19. listopadu 2020

Schůze Spolku 22. září 2020

Schůze Spolku 8. června 2020

Schůze Spolku 3. února 2020

Schůze Spolku 14. ledna 2020

Schůze Spolku 5. září 2019

Zápis ze schůze Spolku rodičů


Schůze Spolku 28. května 2019

Zápis ze schůze Spolku rodičů


Schůze Spolku 4. dubna 2019

Spolek_zápis_duben_2019_final


Schůze Spolku 6. prosince 2018

Spolek_zápis_prosinec_2018_final


Schůze Spolku 6. září 2018

Spolek_zápis_září 2018_final


Schůze Spolku 7. června 2018

Spolek_zápis_červen 2018_final


Schůze Spolku 19. dubna 2018

Spolek_zápis_duben 2018_final


Schůze Spolku 25. ledna 2018

Spolek_zápis_leden 2018_final


Schůze Spolku 8. listopadu 2017

SRPŠ_zápis_listopad 2017_final


Schůze Spolku 14. září 2017

SRPŠ_zápis_září 2017_1


Schůze Spolku 1. a 8. června 2017

SRPŠ_zápis_červen 2017


Schůze Spolku 23. března 2017

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zápis_březen 2017


Schůze Spolku 26. ledna 2017

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zápis_leden 2017


Schůze Spolku 10. listopadu 2016

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zapis_listopad-2016


Schůze Spolku 15. září 2016

Zápis ze schůze Spolku rodičů

Starší zápisy ze schůzek Spolku rodičů

Jednání rodičů 18.4.2016

Spolek_rodičů_08022016_web

Jednání rodičů 9/2015

Jednání rodičů 6/2015

Jednání rodičů 3/2015

Jednání rodičů 11/2014

Jednání rodičů 9/2014