Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka

Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Písnici


Cílem činnosti Spolku je hájit a prosazovat zájmy dětí, zasazovat se o jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj a také podpořit ZŠ L. Coňka při její činnosti.

Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit ZŠ L.Coňka. Další činnosti:

  • seznamuje vedení školy ZŠ L. Coňka s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
  • přispívá ZŠ L. Coňka  dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly ZŠ L.Coňka a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
  • shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit a investic ZŠ L. Coňka, zejména na základě dobrovolných příspěvků rodičů a/nebo zákonných zástupců žáků;
  • zajišťuje ve spolupráci se ZŠ L. Coňka různé kulturní, sportovní a společenské akce.

Členem Spolku může být rodič nebo zákonný zástupce dítěte navštěvujícího ZŠ L. Coňka v daném školním roce nebo jakákoli jiná zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku a jejíž přihláška bude schválena členskou schůzí Spolku.

Stanovy Spolku: stanovy-spolku


Platby do Spolku číslo účtu 2700631232/2010, variabilní symbol je číslo žáka (v žákovské knížce),
zpráva pro příjemce:

1.tř. – R1
2.A – R2A
2.B – R2B
3.A – R3A
3.B – R3B
4.tř. – R4
5. tř. – R5

Platby: 1.dítě na škole 500,–Kč, 2.dítě na škole 250,–Kč, 3.dítě na škole zdarma


Třídní důvěrníci 2018/2019

Třída Jméno email
předsedkyně, 4. třída Kateřina Kubínová kubinova525@gmail.com
1. třída Andrea Vladyková A.Vladykova@seznam.cz
2.A Vendula Audolenská Audolenska.V@seznam.cz
2.B Barbora Daňková bara.dankova@gmail.com
3.A Jana Hanzlíčková jhs@email.cz
3.B Lucie Kudláčková lkudlackova@csas.cz
5. třída Barbora Perknerová barbora.perknerova@gmail.com

Schůze Spolku 28. května 2019

Zápis ze schůze Spolku rodičů


Schůze Spolku 4. dubna 2019

Pozvánka na schůzi Spolku rodičů

 


Schůze Spolku 6. prosince 2018

Zápis ze schůze Spolku rodičů

Spolek_zápis_prosinec_2018_final


Schůze Spolku 6. září 2018

Zápis ze schůze Spolku rodičů

Spolek_zápis_září 2018_final


Schůze Spolku 7. června 2018

Zápis ze schůze Spolku rodičů

Spolek_zápis_červen 2018_final


Schůze Spolku 19. dubna 2018

Zápis ze schůze Spolku rodičů

Spolek_zápis_duben 2018_final


Schůze Spolku 25. ledna 2018

Zápis ze schůze Spolku rodičů

Spolek_zápis_leden 2018_final


Schůze Spolku 8. listopadu 2017

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zápis_listopad 2017_final


Schůze Spolku 14. září 2017

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zápis_září 2017_1


Schůze Spolku 1. a 8. června 2017

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zápis_červen 2017


Schůze Spolku 23. března 2017

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zápis_březen 2017


Schůze Spolku 26. ledna 2017

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zápis_leden 2017


Schůze Spolku 10. listopadu 2016

Zápis ze schůze Spolku rodičů

SRPŠ_zapis_listopad-2016


Schůze Spolku 15. září 2016

Zápis ze schůze Spolku rodičůMilí rodiče žáků,

ráda bych Vás informovala o akci, která se konala 1.4. 2016.  Na oslavách jara se podařilo získat finanční dary na knihy do školní knihovny.

S radostí Vám mohu oznámit, že se vybralo  11 075 ,- Kč .

Věřím, že nové knihy naše děti potěší a udělají jim radost ve volných chvílích.

Mnohokrát děkujeme maminkám a babičkám, které donesly  výrobky, které byly předány spolku za účelem prodeje.

Děkujeme

paní Hánkové– 1.A (slané tyčinky+perníčky),  paní Černé  1.A  (domácí koláčky),   paní Hanyšové  1.A (záložky+korálkové stromečky + přívěsky) ,

paní Daňkové – 1.B (slaný dort), paní Frankové – 1.B (čokol. cakepop-lízátka, makovec a bábovičky) ,paní Motlové – 1.B ,paní Loučkové– 2. třída (perníčky) ,

paní Baldriánové – 3. třída, rodině Perknerových  – 2.+3. třída (slané +sušenky+citronáda  a pomoc na stánku ) , paní Znamenáčkové– 3. třída ( občerstvení ),

paní Bažantové – 5. třída (jídlo a pomoc na stánku) ,paní Bojčeva – 5. třída (organizace akce +  občerstvení  +         jiné a pomoc na stánku) ,paní Matějové – 5. třída ( občerstvení ) ,

paní Nedvědové – 5. třída ( občerstvení ) , paní Ondrouchové ,dceři Kristýně a její kamarádce,

paní R.Procházkové-1.A , Davidu Zvelebilovi a MČ Praha-Libuš – za stánek .

Prodej výrobků a  tombolu jsme mohli uskutečnit díky jmenovaným maminkám a babičkám, které donesly  výrobky na slavnost . Ještě jednou Vám děkuji . Pokud jsem zapomněla někoho napsat, kdo pomáhal s akcí, předem se omlouvám.

Připomeňte se mi, prosím, ráda vaše jméno doplním.

Jiřina Bojčeva

předsedkyně spolku rodičů

Vážení rodiče,
již tento pátek se konají Oslavy jara. Stejně jako loni i letos zde bude mít Spolek rodičů svůj stánek. Zatím nám ale příslíbilo pomoc jen velmi málo rodičů. Jménem Spolku rodičů Vás žádáme, pokud můžete, doneste něco k prodeji (něco upečeného, něco slaného, něco vyrobeného – například uháčkovaného). Výtěžek z prodeje půjde na nákup knih do školní knihovny. Pokud můžete něco přinést, dejte vědět svému třídnímu důvěrníkovi nebo paní Bojčevě (jirina.bojceva@zspisnice.info). Věci je možné donést v pátek přímo na stánek Spolku rodičů od 15:30 (a dále v průběhu oslav). Moc děkujeme za Vaši případnou pomoc.
Barbora Perknerová

Dobrý den,

ráda bych vás uvítala v novém roce 2016 a popřála vše dobré za spolek rodičů. Předem bych Vás rodiče požádala o kontrolu plateb na účet spolku rodičů , bohužel stále není uhrazeno za všechny žáky ( platba měla být provedena do konce října 2015). Bez vybraných peněz se špatně realizují akce pro naše děti.

Velice děkuji všem p. učitelkám, dětem, rodičům a všem přátelům školy za účast a pomoc na Vánočním jarmarku 17.12.2015. Akce se povedla na 100%, navodila nádhernou atmosféru a žákům se podařilo vybrat nemalé částky do třídních fondů . Mnohokrát děkujeme i za spolupráci s družinou školy. Vybraná částka z tomboly bude použita pro potřeby dětí.

Od 22.2. do 26.2. 2016 se opět uskuteční projekt Edison. Prosíme rodiče, zda by mohli ubytovat některého ze studentů. Vaše děti tak budou mít větší možnost trénovat angličtinu, ubytovací rodina dostane od školy příspěvek na stravu studenta. Případní zájemci mohou kontaktovat přímo paní učitelku Ondrouchovou, která má projekt na starosti – ladislava.ondrouchova@zspisnice.info.

Další schůzka spolku rodičů se uskuteční 8.2.2016 v 15:30 ve školní jídelně. Tématem budou hlavně projekt Edison a tradiční Oslavy jara. Budeme rádi, když se schůzky zúčastní více rodičů z jednotlivých tříd.

Oslavy jara se uskuteční 1.4.2016. Prosím rodiče, zdali by se mohli oslav zúčastnit jako v minulém roce a pomohli vybrat pro školu částku na zařízení knihovny a doplnění knižního fondu ve škole. Jednalo by se o výrobky spojené s jarní tématikou či upečení nějakých dobrot . Bude probíhat i velká tombola, ve které budou hodnotné ceny a také se budou prodávat štěstíčka . Budeme potřebovat dárky do štěstíček i do tomboly.

Škola bude ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu z Vaší strany. Své případné připomínky nebo podněty ke zlepšení můžete posílat svému třídnímu důvěrníkovi. Nemusí se jednat jen o negativní zkušenosti. Škola je ráda i za pozitivní zpětnou vazbu – Vaši i Vašich dětí.

Prosíme rodiče všech dětí o důslednou denní prohlídku hlavy z důvodu opakovaného výskytů vší .

Informuje Spolek rodičů – Jiřina Bojčeva dne 8.1.2016

Platby do fondu Spolku rodičů

Rodiče, kteří z nějakého důvodu nemohou platit příspěvek do Spolku rodičů převodem, mohou zaplatit 2.11.2015 v 7.45 ve školní jídelně paní Bojčeva. Děkujeme.

Dovolte mi pozvat třídní důvěrníky na jednání Spolku rodičů, které se bude konat 14.09. 2015 v 16.30 ve školní jídelně.

Pěkný den Bojčeva

Jednání rodičů 6 června 2016

Jednání rodičů 18.4.2016

Spolek_rodičů_08022016_web

Jednání rodičů 9/2015

Jednání rodičů 6/2015

Jednání rodičů 3/2015

Jednání rodičů 11/2014

Jednání rodičů 9/2014

Milí rodiče žáků,

ráda bych Vás informovala o akci z 27. 3. 2015 – Oslavy jara základní školy Ladislava Coňka – výběr finančních darů na knihy do školní knihovny. S radostí Vám mohu oznámit, že se vybrala částka 9 202,– Kč.

Mnohokrát děkujeme maminkám a babičkám, které donesly výrobky, které byly darovány spolku za účelem prodeje. Veškerý finanční zisk byl darován dne 30. 3. do naší Základní školy Ladislava Coňka na knihy do školní knihovny. Věřím, že tento dar naše děti moc potěšil a určitě jim udělá radost ve volných chvilkách.

Děkujeme – pani Dráberové, pani Hradilové, pani Čekalové, paní Kaplánkové, pani Viklické, pani Vrňákové, pani Fišerové, pani Jirouškové, pani Hančlové, pani Legrové, pani Perknerové, pani Baldrianové, pani Radové, pani Hríbové, pani Bažantové, pani Nedvědové, pani Novotné, pani Bojčevě, pani Ondrouchové – dceři Kristýně a její kamarádce, pani R.Procházkové , Davidu Zvelebilovi a MČ Praha-Libuš – za stánek.

Akci 27. 3. 2015 – Oslavy jara základní školy Ladislava Coňka jsme mohli uskutečnit díky jmenovaným maminkám a babičkám, které donesly výrobky na slavnost. Ještě jednou Vám děkuji. Pokud jsem zapomněla někoho napsat, předem se omlouvám, připomeňte se prosím, ráda vaše jméno doplním.

Za Spolek rodičů a přátel Základní školy Ladislava Coňka

Jiřina Bojčeva