Výchovné poradenství

Kontakty v oblasti pedagogicko – psychologické


PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 11 a 12

PPP 12, Barunčina 11, PRAHA 12 tel. 241 772 412 , 241 774 672

spec. pedagog Mgr. Jitka Zemanová zemanova@ppp- modrany.cz

Konzultační hodiny výchovného poradce: Mgr. Blanka Chýlová
po předchozí telefonické domluvě tel. 261 911 451.